Siirry sisältöön

Susien ulostekeräys

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) alkavat kerätä tietoa susiyksilöistä DNA-analyyseilla kolmivuotisessa hankkeessa. Hankkeen aikana DNA-analyysejä tehdään susien ulostenäytteistä sekä metsästetyistä ja kuolleena löytyneistä susista. Ulostenäytteiden kerääjät ovat vapaaehtoisia metsästäjiä ja luonnossa liikkujia, jotka Suomen riistakeskus kouluttaa tehtävään.

Ensimmäinen keräys tehtiin 1.9.-8.11.2015 kahdeksalla alueella, joilla on tunnettuja susireviirejä. Keräystä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä kaikilla susireviireillä joka vuosi. DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin, joka perustuu pitkälti susihavaintoihin ja pantaseurantoihin. Mikäli näytteitä on riittävästi, DNA-tiedolla saadaan tarkentuva kuva tietyn alueen susireviireistä, laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä.

Toinen keräys tehdään 1.9.2016 alkaen viidellä alueella. Kaikilla muilla alueilla on yksi lauma ja keräystavoite on 35 ulostetta paitsi Etelä-Pohjanmaalla, missä on kaksi laumaa, joten keräystavoite on 70 ulostetta.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Lisätietoja

Olli Kursula, vs. riistapäällikkö Suomen riistakeskus, 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Samuli Heikkinen, tutkija, Luonnonvarakeskus, 029 532 7873, samuli.heikkinen@luke.fi

Keräysalueet 2016
Keräysalueet 2016

Keräysvastaavat alueittain 2016

Susien ulostekeräysalueet 2015, kartta
Keräsysalueet 2015

Susien ulostekeräysalueet ja keräysvastaavat alueittain 2015

Tietoa susien ulostenäytekeräyksestä 2015

Ohje susiulostekeräykseen 2015

Kuvaohje, susien ulosteiden tunnistaminen ja kerääminen