Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärät kääntyivät laskuun

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin 67 152 valkohäntäpeuraa ja 18 583 metsäkaurista. Sekä valkohäntäpeuran että metsäkauriin saalismäärä pieneni noin 9 prosenttia aikaisemmasta.

Valkohäntäpeuran vuotuinen saalismäärä kasvoi voimakkaasti noin kymmenen vuoden ajan, ja saalismäärä yli kolminkertaistui tällä ajanjaksolla. Päättyneellä kaudella saalismäärä kääntyi laskuun, kokonaissaalismäärän jäädessä noin 7 000 eläintä eli noin 9 prosenttia edellistä kautta pienemmäksi.

Saalismäärä väheni etenkin Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella. Tällä alueella myös peurakannan arvioidaan pienentyneen aikaisemmasta.  Lounaisessa Suomessa peuramäärää on viime vuosina pyritty järjestelmällisesti leikkaamaan muun muassa kolarimäärien vähentämiseksi.

Kaadetuista valkohäntäpeuroista puolet oli vasoja. Aikuisista saalispeuroista puolet oli uroksia ja puolet naaraita. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla noin 68 prosenttia. Yhdellä pyyntiluvalla saa ampua yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Luonnonvarakeskus julkaisee maaliskuussa arvion valkohäntäpeurakannan koosta. Vuosi sitten, kevättalvella 2022 kannan kooksi arvioitiin noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Valkohäntäpeura on lounaisen Suomen tärkein riistalaji, jonka metsästykseen osallistuu vuosittain kymmeniätuhansia metsästäjiä. Riistanlihaa peuranmetsästyksen voidaan arvioida viime vuosina tuottaneen reilut 2 miljoonaa kiloa vuodessa.

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Päättyneen kauden saalismäärä pieneni noin 9 prosenttia edelliskaudesta. Metsäkauriita saatiin saaliiksi kaikilla Suomen riistakeskusalueilla, lukumääräisesti eniten Varsinais-Suomessa.

Kuusipeurasaaliissa kolmanneksen kasvu

Kuusipeuran metsästys päättyi tammi-helmikuun vaihteessa ja saaliiksi saatiin 313 kuusipeuraa. Saalista saatiin Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen riistakeskusalueilla. Saalismäärä kasvoi muualla paitsi Varsinais-Suomessa. Kaikkiaan kasvua oli noin 28 prosenttia edellisestä kaudesta. Kuusipeuraa esiintyy lähinnä Etelä-Suomessa ja saaristoalueilla paikallisina kantoina.

 

Lisätiedot
Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

Taulukko: Pienten hirvieläinten saalis kaudella 2022–2023 riistakeskusalueittain (pdf)