Siirry sisältöön

Syksyn hirviluvat päätetty – lupamäärä pieneni viime vuodesta

Suomen riistakeskus myönsi tulevalle metsästyskaudelle 32 900 hirvenpyyntilupaa, mikä on 10 % vähemmän kuin viime syksynä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut edellisen metsästyskauden päätyttyä hirvikannan kooksi noin 73 000. Kesän vasontakauden jälkeen hirviä arvioidaan olevan noin 115 000. Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 22 100 pyyntilupaa.

Viime vuonna Suomen hirvisaalis oli 40 000 eläintä. Tulevan syksyn saaliin arvioidaan olevan hieman tätä pienempi. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvikantaa on viime vuosina tavoitteellisesti vähennetty ja hirvimäärä on nyt suuressa osassa Suomea tavoitetasolla. Kahdeksan riistakeskuksen aluetoimiston alueella tulevalle kaudelle myönnetty lupamäärä on edellisvuoden tasolla tai hieman suurempi. Lupamäärä pieneni edelleen Pohjois-Suomessa.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 28. syyskuuta. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti, kun taas peurojen metsästys päättyy vuoden 2014 tammikuun lopussa. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniolla ja Utsjoella hirven pyyntiaika on 1.–20.9. ja 11.10.–30.11.

Peuraluvat painottuvat Lounais-Suomeen

Koko maassa valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 22 100 ja kuusipeuralupia 161. Määrät ovat hieman viime vuotta suuremmat.

Valkohäntäpeurakannat ovat runsaimmat maan lounaisosissa, jonne Suomen riistakeskus myönsi yli 90 prosenttia kaikista pyyntiluvista. Pienessä määrin valkohäntäpeuraa metsästetään myös muualla Suomessa, neljää pohjoisinta ja itäisintä aluetta lukuun ottamatta. Valkohäntäpeuralupien perusteella tulevan kauden saalismääräksi arvioidaan noin 20 000–23 000 peuraa.

Metsäpeuralupia Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen

Metsäpeuroja metsästetään tulevana pyyntikautena Suomen riistakeskuksen myöntämien pyyntilupien turvin vain Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa alueilla, joilla metsäpeurat aiheuttavat merkittäviä maatalousvahinkoja. Pohjanmaalla on mahdollista kaataa viisitoista ja Keski-Suomessa kolme metsäpeuraa.

Lisätietoja: Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen riistapäälliköt, ks. yhteystiedot Riistawebistä

Katso myös koko maan kooste:  Taulukko_hirviluvat

Lue tiedote STT:n sivulta.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi