Siirry sisältöön

Tre planerare för en tidsbunden anställning till utgången av 2021

Till planerarnas uppgifter hör bland annat:

 • expertuppgifter i anslutning till utvecklandet av skötseln av våtmarksmiljöer och att främja  utvecklingsprojekt
 • samarbete med intressegrupperna för att utveckla skötseln av våtmarksmiljöer och att främja detta samarbete
 • övriga uppgifter i anslutning till utvecklandet av förvaltningen av sjöfågelstammarna
 • uppgifter i anslutning till arbetet med att effektivera jakten på skadliga främmande arter

Tjänsten förutsätter följande:

 • högre högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen
 • god kännedom om vilthushållning och jakt
 • kännedom om jaktlagstiftningen
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
 • kunskaper i engelska
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet, vid behov även utomlands
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den

3.2 2020 eller enligt avtal.

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Finlands viltcentrals regionkontor.

Tillsättandet av planerarna förutsätter att staten i sin budget för 2020 (moment 30.40.50, främjande av vilthushållningen) anvisar ett separat anslag i enlighet med regeringsprogrammets och regeringens förslag för förbättringar av sjöfåglarnas livsmiljöer och att jord- och skogsbruksministeriet av detta anslag beviljar Finlands viltcentral ett särskilt bidrag. För att vi ska kunna använda det särskilda bidraget effektivt ska planerarna tillträda så fort som möjligt efter nyår. Därför lediganslår vi tjänsterna villkorligt redan nu.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 13.12 2019 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen Finlands viltcentral /Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Planerare /Livsmiljöer.

Ytterligare information:

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Specialplanerare Mikko Alhainen, tfn 029 431 2401, mikko.alhainen@riista.fi