Jvf-verksamhetsblanketter

På den här sidan har de blanketter och dokumentbottnar jaktvårdsföreningen behöver i sin verksamhet samlats.

Jaktvårdsföreningens årsmötesdokument

Ärenden som behandlas vid årsmötet

Fullmakt till årsmötet
Fullmakt till årsmötet

Representantförteckning

Jaktvårdsföreningens övriga verksamhets blanketter och dokumentbottnar

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Statistikbilaga

Statistikbilaga

Tjänstemanna-anmälan

Tjänstemanna-anmälan

Förteckning över jaktföreningarna

Förteckning över jaktföreningarna

Utlåtande: fällt hjortdjur odugligt som människoföda

Uppdaterad 29.12.2016