Siirry sisältöön

Blanketter

Finlands viltcentral svarar för blanketter för tillståndsförvaltningen och för blanketter som hänför sig till centralens övriga uppgifter. Tillståndsförvaltningens blanketter är huvudsakligen sådana som ska skrivas ut, undertecknas och lämnas till närmaste regionala kontor. De övriga blanketterna kan det även vara möjligt att fylla i elektroniskt, och de kan också utgöra modeller till exempel för dokument som behövs i föreningsverksamheten.

Sidomenyn finns på vänstra kanten. Anvisningar för hur en blankett ska fyllas i ges separat på den aktuella sidan. Blanketter på andra språk får man fram genom att byta språk på webbplatsen (språkmenyn i övre kanten).

Se de regionala kontorens kontaktuppgifter