Siirry sisältöön

Tamduva

(Columba livia domestica)

Kännetecken: Lika stor som ringduvan. Grundfärgen varierar från svart till vitt och från blågrått till kanelrött. Bakryggen och övre bakdelen är vita, likaså vingarnas undersida, vilket skiljer arten från skogsduvan. Vingslagen snabba och vassa. Kuttrar dovt ”hoo-oo-oo”.

Utbredning: Förekommer mest i tätorter. De rikligaste stammarna finns i trakterna kring Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Fortplantning: Flera kullar i året, till och med på vintern. Boet i en byggnad, 2 vita ägg.

Föda: Frön, korn, animalisk föda och avfall.

Övrigt: Fridlyst i Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands landskap 1.5-31.7, i Norra Savolax och Norra Karelens landskap 1.4-31.7 och i övriga delar av landet 10.3-31.7. Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla artens gynnsamma skyddsnivå kan Finlands viltcentral bevilja dispens för fångst eller dödande av fredade fåglar.