Siirry sisältöön

Skogsduva

(Columba oenas)

Kännetecken: Mindre än ringduvan och med kortare stjärt. Jämnare grå än ringduvan. I flykten syns ovanpå vingen ett grått fält som avtecknarsigmotde mörka kanterna. Även bakryggen är ljusgrå. Ringduvans vita figurer saknas hos skogsduvan. Skogsduvans flykt är snabbare än ringduvans. Kuttrandet ett tvåstavigt, upprepat hoo-oh läte.

Utbredning: Häckar i södra delarna av landet, starkaste stammen i sydvästra Finland. Trivs nära åkrar.

Fortplantning: Två kullar. Den första i april, den andra i juni. Lägger 2 vita ägg i en trädhåla eller holk.

Föda: Som hos ringduvan. Kan effektivt hitta föda på en nysådd åker.

Övrigt: Fridlyst.