Siirry sisältöön

Salskrake

(Mergus albellus)

Kännetecken: Något större än krickan. Kort näbb, huvudet litet, allmänna intrycket ljust. När fågeln flyger syns vid vingbasen en vit fläck, som hos bläsandshanen. Rör sig livligt och vigt. Hanens praktdräkt har vacker, övervägande vit fjäderdräkt, tofs i pannan och nacken, på det vita huvudet en svart tygel, i nacken och på sidorna svarta strimmor. Honan har rödbrunt huvud upptill med skarp färggräns till de vita kinderna, i övrigt blågrå fjäderskrud vid skuldrorna, sidorna brungrå, buken ljusare, i övrigt är honan vit undertill. Ungfåglarna (och hanen på hösten) liknar honan. Ungfåglarnas vingfläck inte lika tydlig som hos vuxna.

Utbredning: Häckande stam i Lappland, uppgår till ett par hundra par, vid flyttningstider även annorstädes.

Fortplantning: Lägger i maj 6–9 gulvita ägg. Boet i håla eller holk.

Föda: Fisk.

Övrigt: Fridlyst.