Siirry sisältöön

Järv

(Gulo gulo)

Kännetecken: Vårt största mårddjur. Kroppslängd 69–83 cm, svansen 16–25 cm. Vikt 8–28 kg. Järven är ett kraftigt byggt rovdjur. Pälsen har glänsande stickelhår, den allmänna färgen är mörkbrun. På sidorna bruna eller gulbruna tvärränder. Även panna och kinder är ljusare. Nosen, svansen och benen är svarta. Öronen med gulbruna kanter döljs nästan helt av pälsen. Rör sig hoppande, varvid parspår uppstår, eller i galopp, varvid spårstämplarna utgörs av en sned rad med tre nedslag.

Utbredning: Förekommer fåtaligt i norra och östra Finland, i ödemarksområdena. Undviker bosättning och kräver ett stort revir.

Fortplantning: Brunsttid vid högsommaren. Fördröjd fosterutveckling, ungarna föds i mars–april i bo som grävts in under snön. 2–4 ungar. Ifall järvhonan störs vid boet flyttar den ungarna till en ny plats.

Föda: Tar tamrenar och skogsrenar. Järven river av nacksenorna på sitt byte, klösmärken syns inte på bytet. Ofta har huvudet slitits loss från bytet. Järven utnyttjar också älgkadaver. Den återkommer till sitt kadaver, liksom björnen. Äter även fåglar, harar, räv, små däggdjur, grodor och bär.

Övrigt: Järven är alltid fridlyst. Jakten sker med stöd av dispens som beviljas av Finlands viltcentral.