Siirry sisältöön

Bivråken

(Pernis apivorus)

Kännetecken: Påminner om ormvråken, men huvudet är mindre och framskjutet i flykten. Vingens bakkant svagt s-formad, ormvråkens vingbakkant är rakare. Rikligt med färgvariationer liksom hos ormvråken och fjällvråken; de brokiga ungfåglarna påminner mycket om varandra. Förekommer i landets södra del. Gömmer sig mera än ormvråken.

Övrigt: Fridlyst.