Siirry sisältöön

I renskötselområde, med stöd av statsrådets förordning (169/2011) om i jaktlagen 7 § föreskrivna dispenser