Siirry sisältöön

I renskötselområde enligt JL 41 a § 3 moment avsedd dispens kan beviljas; för fångst eller dödande av lo (med undantag av lodjurs hona som åtföljs av under ett år gammal unge)