Siirry sisältöön

Suden poikkeuslupakäytännöt linjattavana Euroopan unionin tuomioistuimessa

Luontodirektiivissä säädetään suden rauhoituksesta. Paikallisilla, alueellisilla tai kansallisilla toimilla on vain vähäinen merkitys luontodirektiivin poikkeusartiklan tulkintoihin. Suomen Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, onko suden kannanhoidollinen metsästys direktiivin mukaan mahdollista, kuinka vaatimusta suden suotuisan suojelutason vaatimuksesta on tulkittava ja onko tappamiselle vaihtoehtoja. Ennakkoratkaisua KHO on pyytänyt viime vuoden marraskuun lopulla. Näihinkin asiakirjoihin kannattaa asiasta kiinnostuneen tutustua.

 

 

 

KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

Julkaistu 28.11.2017

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa.

Välipäätöksessään korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa.

Ennakkoratkaisujärjestelmän merkitys

Euroopan unionin oikeusjärjestelmässä unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta vahvistaa unionin oikeuden oikea, yhdenmukainen tulkinta. Kansallinen tuomioistuin voi pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä.

• Unionin tuomioistuimen ratkaisun saatuaan kansallinen tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä. Kansallinen tuomioistuin ratkaisee asian lopullisesti ja soveltaa unionin oikeuden tulkinnan osalta ennakkoratkaisua sitovana, oikeusneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta painottaa.

Ylimmillä tuomioistuimilla, joiden päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, on velvollisuus saattaa kysymys unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin silloin, kun kysymys asiassa sovellettavana olevan unionin oikeuden säännöksen oikeasta tulkinnasta ei ole selvä tai aiemmalla ennakkoratkaisulla selvitetty. Suomessa tällaisia tuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus.

Ratkaistavana muun muassa salametsästyksen estäminen

Pohjois-Savon tapauksissa korkein hallinto-oikeus pyytää unionin tuomioistuimen kantaa EU:n luontodirektiivin poikkeamisartiklan tulkinnasta.

• Kysymys on siitä, onko ns. kannanhoidollinen metsästys direktiivin mukaan mahdollista, kuinka vaatimusta suden suotuisan suojelutason vaatimuksesta on tulkittava ja onko tappamiselle vaihtoehtoja, oikeusneuvos Kari Kuusiniemi sanoo.

Pohjois-Savon tapauksissa ovat nousseet erityisesti esiin susien aiheuttama turvattomuuden tunne ja pyrkimys ehkäistä salametsästystä kannanhoidollisten poikkeuslupien avulla.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

LINKKI ENNAKKORATKAISUPYYNTÖÖN