Siirry sisältöön

Sähköaita suojaa mehiläistarhoja karhuilta

Talviunilta heräilevät karhut ovat nälkäisiä, ja osa niistä yrittää täyttää kurnivaa vatsaansa rosvoamalla mehiläispesiä. Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä sähköaidoilla, jotka tulee huoltaa toimintakuntoon mahdollisimman pian.

Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt mehiläistarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi, vaikka siitä aiheutuu tarhaajalle työtä ja kuluja. Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan. Aita ei suojaa, jos sen huolto ja virtalähteen kunnossapito laiminlyödään.

– Karhut ovat yksilöitä, joista jotkut ovat hyvinkin kekseliäitä ja voivat esimerkiksi kammeta puulla langat maahan tai esimerkiksi kaataa aidan kaivamalla tolpan kohdalta, kertoo riistasuunnittelija Teemu Lamberg Suomen riistakeskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle erityisavustusta suojausmateriaalien hankintaan suurpetovahinkojen ennalta ehkäisyssä. Sähköaitatarvikkeet ovat maksuttomia tarhaajalle lukuun ottamatta virtalähdettä. Tarhaaja voi tilata aitapaketteja Farmcomp Oy:stä.

Kun vahinkoja pyritään estämään, karhun tappaminen ei ole koskaan ensisijainen toimenpide. Poikkeuslupaan turvaudutaan vasta, kun mikään muu tyydyttävä ratkaisu ei toimi. Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tapettu karhu kuuluu kokonaisuudessaan valtiolle. Poikkeusluvat käsittelee Suomen riistakeskus.

Mehiläispesien karhuvahingot

Karhut ovat levittäytyneet koko Suomen alueelle ja aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Mehiläistarhaus on yleinen elinkeino tai sivuelinkeino, ja Suomessa on arviolta kolmisen tuhatta tarhaajaa.

– Kaikki karhut eivät ole kiinnostuneita mehiläispesistä, mutta jotkut yksilöt erikoistuvat niiden hyödyntämiseen ravintona. Suurimmat vahingot syntyvät keväällä, kun karhut lähtevät nälissään talvipesistään, ja syksyllä, kun ne tankkaavat ravintoa talviunia varten, Lamberg kertoo.

Vahinkojen määrä kasvaa huomattavasti alueilla, joilla on useampia mehiläistarhaajia, tai ammattitarhaaja, jolla useita tarhoja. Yksittäinen karhu saattaa aiheuttaa vahinkoja useamman kunnan alueella.

Vahingon tapahduttua tulee siitä ilmoittaa välittömästi alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Karhuvahinkokorvausta voivat hakea kaikki tarhaajat. Korvausten omavastuuosuus on 170 euroa.

 

Lisätietoja

Teemu Lamberg, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus

p. 029 4312212

Maritta Martikkala, mehiläishoidon neuvoja, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

p. 050 303 0890

 

Aitausohjeet mehiläistarhoille

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/

Farmcomp

http://www.farmcomp.fi/olli/yhteystiedot