Siirry sisältöön

Riski susien aiheuttamille lammasvahingoille suurimmillaan

Elo- ja syyskuussa riski susien aiheuttamille lammasvahingoille on suurimmillaan. Pennut alkavat kulkea emojen mukana harjoittelemassa saalistusta, ja edellisen vuoden pennut on karkotettu etsimään omia reviirejään. Tällaiset sudet saattavat etsiä helppoa saalista laitumilta.

Viime vuosina sudet ovat tappaneet Suomessa 60 – 160 lammasta vuosittain. Korvauksia vahingoista eläinten omistajille on maksettu 25 000 – 45 000 euroa. Suurin osa vahingoista sattuu tunnetuilla susireviireillä. Vahinkoja voi kuitenkin sattua myös muualla, sillä omaa reviiriään hakevat sudet liikkuvat pitkiä matkoja.

Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä monella eri tavalla, joista yleisimpiä ovat sähköistetyt petoaidat. Suomen riistakeskukselta on mahdollista hakea ilmaisia petoaitatarvikkeita. Petoaitahakemus löytyy Suomen riistakeskuksen sivuilta. Muita ennaltaehkäisykeinoja ovat esimerkiksi aitoihin lisätyt sähkölangat, laumanvartijakoirat, lippusiimat sekä valo- ja äänikarkotteet, kuten puhekanavalle asetettu radio laitumella. Jos alueella tiedetään liikkuvan susia, kannattaa eläimet mahdollisuuksien mukaan siirtää yöksi sisälle suojaan tai erilliseen yöaitaukseen.

Tieto susien viimetalvisista reviirialueista löytyy Luonnonvarakeskuksen lausunnosta Suomen susikannasta. Tietoa susien esiintymisestä voi kysyä myös oman alueen petoyhdyshenkilöiltä, joilla on tietoa alueella tehdyistä suurpetohavainnoista.

Mikäli sudet aiheuttavat vahinkoja, kannattaa ottaa heti yhteyttä petoyhdyshenkilöön. Yhteistiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta. Vahinkoilmoitukset riistaeläinten aiheuttamista viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista tulee tehdä välittömästi paikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tarkastaa vahingot. Yhteystiedot löytyvät kunnan internetsivuilta.

Maaseutuvirasto maksaa vahinkokorvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Jotta vahingot tilastoituvat, vahinkoilmoitukset kannattaa jättää, vaikka korvauksia ei aikoisikaan hakea.

Lisätietoa koti- ja tuotantoeläinten suojausmenetelmistä voi lukea esimerkiksi näistä oppaista:

Opas koti-ja tuotantoeläintintensuojausmenetelmistä.pdf

Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille.pdf

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot