Siirry sisältöön

Havainnot ja konfliktit

Suurpedon näkeminen ei vielä tarkoita, että kysymyksessä olisi aktiivista SRVA-toimintaa vaativa tilanne. Normaalisti suurpeto pyrkii väistämään ihmistä. Jos näkee suurpedon tai sen jälkiä, tulee havainnosta ilmoittaa paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle.

Katso petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Vahinkoa aiheuttavasta tai toistuvasti häiriökäyttäytyvästä suurpedosta tulee ilmoittaa hälytyskeskukseen. Toimenpiteitä voi vaatia myös taajama-alueelle eksynyt karhu tai villisika. Suurpetojen karkotus taajamista on aina poliisijohtoista.

Ilmoita kaikista kolareista

SRVA-toimintaa vaativat liikenneonnettomuudet, joissa on osallisena suurpeto tai villisika. Jos ajautuu kolariin hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa, tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Kun kyseessä on villisika tai suurpeto, autosta ei saa poistua, sillä loukkaantunut eläin voi käyttäytyä vaarallisesti.

Älä ruoki karhua

Yleensä ongelmilta vältytään sillä, ettei pihapiirien läheisyydessä säilytetä mitään karhuja houkuttelevaa ravintoa. Ongelmat ajoittuvat useimmiten kevääseen ja alkukesään. Loppukesästä karhujen kiima-aika on ohitse ja maastosta löytyy riittävästi luontaista ravintoa.

Katso 10 kohdan ohjeet karhun kohtaamiseen

Pysy etäällä karhukonfliktista

Karhukonfliktipaikalle kerääntynyt ihmisjoukko heikentää mahdollisuuksia karhun turvalliseen karkottamiseen ja näin ollen ulkopuolisten läsnäolo vaarantaa karhun hengen. Yleisön onkin syytä noudattaa poliisin antamia määräyksiä ja pysyä poissa alueelta.