Siirry sisältöön

Koulutus

Tärkeimmässä roolissa suomalaisen metsästyksen kestävyyden varmistamisessa ovat vapaaehtoistyöllään riistantutkimusta ja -hallintoa tukevat metsästäjät ja metsästysseurat. Hankkeen keskeisenä osana onkin vahva paikallistasolla toteutettava koulutustarjonta metsästäjille.

Keskeisimpiä koulutusaiheita ovat mm.

  • hirven ja pienten hirvieläinten biologia ja valikoiva verotus
  • hirvieläintiedon ja muun riistatiedon käyttäminen metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Yhteislupamenettely ja pankkilupakäytännöt

Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Tapahtumahaussa.

Lisäksi koulutustarjonnasta ja muista hankkeen ajankohtaisista asioista viestitään mm. Oma riista -viestein.

Hankkeen aihealueisiin liittyvää koulutusmateriaalia mm. hirvieläinten biologiasta löydät Suomen riistakeskuksen riistainfo.fi -palvelusta.

Suomen riistakeskus selvitti keväällä sähköisen kyselyn avulla metsästäjien kiinnostusta eri koulutusaiheista kohtaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 1500 henkilöä.

Kyselyssä pyydettiin mm. arvioimaan miten kiinnostavana (asteikolla 1 = ei lainkaan kiinnostava, 5 = erittäin kiinnostava) eri koulutusaiheita vastaajat pitivät. Eri koulutusaihevaihtoehtoja oli annettu valmiiksi 14 kpl ja tämän lisäksi oli mahdollista esittää vapaasti jotain muuta koulutusaihetta.

Kuvassa 1 on esitetty kaikkien vastaajien ilmoittama kiinnostus eri koulutusaiheita kohtaan.

Kyselyssä kysyttiin lisäksi, minkä riistakeskusalueella todennäköisimmin osallistuisi koulutustilaisuuksiin.

Kuvassa 2 esitettyjen vastauksien voidaan arvioida kuvaavan myös vastaajamäärän jakautumista eri alueille.

Vapaissa vastauksissa toivottiin lisäksi koulutusta mm. metsästysseurojen käytännöistä, SRVA toiminnasta, Oma riista -palvelun käytöstä, suurpetojen biologiasta, lainsäädännöstä, saaliin käsittelystä, riistapelloista ja hirvieläinten metsästyksen johtamisesta.