Siirry sisältöön

Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen

Suomen riistakeskuksen Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hanke tarjoaa monipuolisesti koulutusta hirvieläinten ja villisikojen metsästäjille sekä kehittää hirvieläinten verotussuunnittelua vuosina 2019–2021. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hankkeen logo, jonka taustalla metsää ja hirvi.

Hankkeen tavoitteet

 • Varmistaa riistatiedon kattava hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä koko maassa.
 • Yhtenäistää riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden verotussuunnittelua ja edistää monilajista kannanhoitoa.
 • Tukea riistanhoitoyhdistysten, hirvitalousalueiden ja metsästysseurojen yhteistoimintaa ja kehittää paikallistason sidosryhmäyhteistyötä.
 • Tarkistaa ja tarvittaessa päivittää hirvitalousalueiden rajauksia.
 • Kehittää pienten hirvieläinten kannanseurantaa ja säätelyä.

Hankkeen toiminnalliset painopisteet

Vuosi 2019

 1. Kentän kouluttaminen, vahva panostus
  • Hirvieläinten perusbiologia ja mekanismit, valikoiva verotus
  • Hirvieläintiedon hyödyntäminen kauden aikana
  • Yhteislupamenettelyn ja pankkilupakäytäntöjen edistäminen
 2. Pienten hirvieläinten kannanseurannan kehittäminen
 3. Riistavahinkojen ehkäisy

Vuosi 2020

 1. HTA- ja RHY-verotussuunnittelun kehittäminen
 2. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 3. Monilajisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa
 4. Hirvitalousalueiden päivittämistyö

Vuosi 2021

 1. Verotussuunnittelun ja monilajisuusajattelun kehittäminen jatkuu
 2. Monilähteisen tiedon yhdistäminen riistatietoon, mallintaminen

Vahva panostus kaikille metsästäjille tarjottavaan koulutukseen

Hankeen koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan. Koulutuksen painopiste on kuitenkin ensimmäisessä hankevuodessa. Katso alueesi koulutustilaisuudet tapahtumahausta.

Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hankkeen logo

Hankkeessa julkaistaan Sorkkia ja sarvia -blogia ja -podcastia, joissa käsitellään hirvieläimiin liittyviä aiheita, kuten riistatiedon kattavaa hyödyntämistä hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä läpi Suomen. Julkaisuja ilmestyy kahden viikon välein vuorotellen blogin ja podcastin muodossa.

Yhteystiedot

Hankkeeseen on palkattu yhdeksän määräaikaista suunnittelijaa ja hankealueena on koko Suomi. Hirvitalousaluesuunnittelijoiden toimenkuvan painotukset on suunniteltu aluekohtaisesti alueen lajistosta ja tarpeista lähtien. Yhteystiedot löytyvät vasemmasta reunasta.