Siirry sisältöön

Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen

Vahva panostus kaikille metsästäjille tarjottavaan koulutukseen

Suomen riistakeskus on käynnistänyt hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen -hankkeen, jonka koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan. Koulutuksen painopiste on kuitenkin ensimmäisessä hankevuodessa.

Hankkeen kehittämistavoitteita

  • Riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden verotussuunnittelun menettelyiden yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen
  • Paikallistason sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
  • Hirvitalousalueiden rajausten tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen
  • Pienten hirvieläinten kannan seurannan ja säätelyn kehittäminen

Tavoitteena on myös edistää monilajista kannanhoitoa

Siinä hirvieläinkantojen hoidossa otetaan nykyistä paremmin huomioon myös suurpetokantojen alueellinen tila ja runsaus. Hirvieläimet ovat etenkin sudelle ja karhulle tärkeä ravintoresurssi. Yhdistämällä monilajista riistatietoa osaksi käytännön verotussuunnittelua ja kannanhoitoa, voitaneen jatkossa todennäköisesti helpottaa suurpeto- ja hirvieläinkonflikteja.

Hankkeeseen on palkattu yhdeksän määräaikaista suunnittelijaa ja hankealueena on koko Suomi. Hirvitalousaluesuunnittelijoiden toimenkuvan painotukset on suunniteltu aluekohtaisesti alueen lajistosta ja tarpeista lähtien. Lue suunnittelijoiden esittelyt klikkaamalla karttaa.

Katso alueesi koulutustilaisuudet tapahtumahausta.


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kehittämishanke, joka päättyy vuoden 2021 lopussa. Päätavoitteina on

  • tukea riistanhoitoyhdistysten, hirvitalousalueiden ja metsästysseurojen yhteistoimintaa
  • kehittää menetelmiä hirvieläinten ja suurpetokantojen hoidon alueellisten tavoitteiden saavuttamiseksi
  • varmistaa riistatiedon kattava hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä läpi Suomen.