Siirry sisältöön

Riistaa suosivat metsänomistajat saavat metsänhoidon työoppaan

Uudet metsänhoidon suositukset sisältävät runsaasti ohjeita riistan suosimiseen metsänkäsittelyssä. Metsänhoidon suositusten riistapainotusta pohtinut työryhmä on julkaissut raporttinsa, johon on koottu uusin tutkimustieto sekä käytännön havainnot riistan huomioon ottamisesta metsätaloudessa. Niiden perusteella esitetään, mitä asioita riistapainotteisessa metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon. Raportissa on otettu huomioon vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden metsälain tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset metsänhoitoon. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio käynnistää raportin pohjalta riistametsänhoidon keinoja esittelevän työoppaan valmistelun. Opas tulee metsänomistajien ja metsäammattilaisten käyttöön kuluvan vuoden aikana.

– Riistapainotteisen metsänhoidon perusteet voidaan raportin mukaan tiivistää kolmeen teemaan. Toimenpiteiden yhteydessä jätetään enemmän riistatiheikköjä alalle kuin tavanomaisessa metsänhoidossa. Hakkuiden suunnittelussa, menetelmien valinnoissa ja rajauksessa otetaan tavanomaista tarkemmin huomioon mustikanvarvikon säilyttäminen. Riistapainotteisessa metsänhoidossa painotetaan myös maanomistajan, metsästäjän, omaa päätösvaltaa metsänhoitomenetelmien valinnoissa ja kannustetaan niiden haltuunottoon, kertoo ympäristöasiantuntija Maria Lindén Tapiosta.

– Metsänhoidon keinoilla voidaan parantaa useiden riistalajien, etenkin metsästäjiä kiinnostavien metsäkanalintujen elinympäristöjä. Monille metsänomistajille riistalajien suosiminen on tärkeä tavoite ja metsätalouden talousajattelua ei aina aseteta etusijalle.

Raportti toimii työoppaan pohjana

– Riistapainotteinen metsänhoito määritellään toiminnaksi, jolla turvataan ja parannetaan riistan elinympäristöjä metsänhoidon toimenpitein. Raportti on tarkoitettu tietopohjaksi riistan elinympäristöjen hoidosta kertovien metsänhoitojulkaisujen tuottamiseen, kertoo erikoissuunnittelija Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta.

Työryhmän raportin kappaleissa on pääsääntöisesti kuvattu ehdotuksia ja taustalla olevaa tutkimustietoa siihen, kuinka eri metsänhoitomenetelmiä ja -toimenpiteitä voidaan toteuttaa tavalla, jolla riistan elinympäristöt huomioidaan mahdollisimman hyvin. Johtopäätökset ovat syntyneet työryhmän keskustelujen, käytännön kokemuksen, työryhmän näkemysten ja saatujen kommenttien perusteella.

Työryhmän työtä on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön riistanhoitomaksuvaroista. Tapiossa laaditaan raportin pohjalta riistapainotteisia hyvän metsänhoidon suositustuotteita, kuten työopas. Raportti on julkaistu ja julkisesti saatavilla Tapion verkkosivuilla.

Tiedote Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sivulla

Lisätietoja

Svensberg, Marko

  • Erikoissuunnittelija
  • Riistatalous
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi