Siirry sisältöön

Poronhoitoalueen ilvespyynnin poikkeusluvat haettavissa

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys poronhoitoalueella alkaa lokakuun alussa. Pyyntiä varten on haettava poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeuslupahakemukset toivotaan jätettävän Suomen riistakeskukselle tiistaihin 8.8.2017 mennessä.

Poikkeuslupien hakeminen ilveksen pyyntiin poronhoitoalueella kannattaa tehdä sähköisesti osoitteessa luvat.riista.fi. Sähköisen lupahaun sijaan on myös mahdollista jättää hakemukset sähköpostitse tai kirjepostitse Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueelle. Poikkeuslupien kohdentamisessa otetaan huomioon erityisen merkittävät porovahingot.

Samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä poikkeuslupia. Suomen riistakeskus suosittaa, että ennen hakemuksen jättämistä olisi hyvä olla yhteydessä aluetoimistoon, josta selviää senhetkinen hakemustilanne.

Poikkeuslupapäätökset pyritään tekemään 23.8.2017 mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua.

Lisätietoja:

Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Sähköinen lupahaku luvat.riista.fi