Siirry sisältöön

MMM: Poikkeusluvilla sallittavaa susien metsästystä esitetään rajoitettavaksi enintään 28 yksilöön

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetusesityksen susien metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella. Asetus rajoittaisi Suomen riistakeskuksen toimivaltaa myöntää poikkeuslupia. Suurimmasta sallitusta määrästä (28 yksilöä) on vähennettävä muu tietoon tuleva kuolleisuus, kuten poliisin lopettamat sekä liikenteessä kuolleet yksilöt. Lausuntoja esityksestä voi antaa 11.1.2023 saakka.

Käytännössä esitetty rajoitus kohdistuu vahinko- ja turvallisuusperusteisten poikkeuslupien myöntämiseen. Suomen riistakeskuksen on vähennettävä suurimmasta sallitusta määrästä asetuksen voimaantulon jälkeen tietoon tuleva muu susien kuolleisuus. Tähän sisältyy muun muassa poliisin määräyksellä poistetut yksilöt ja liikenteessä kuolleet yksilöt.

Poronhoitoalueen ulkopuolella sudet aiheuttavat vahinkoa pääasiassa lampaille ja koirille. Lisäksi säännöllisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvat sudet aiheuttavat huolta asukkaissa. Eräissä tapauksissa poliisin lisäksi Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeuslupia tämänkaltaisissa tilanteissa.

Asetusesitys ei ota kantaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Linjaukset mahdollisesta kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdään ensi kevään aikana susikannan hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen susikanta oli maaliskuussa 290 sutta ja ennusteen mukaan kanta on 90 prosentin todennäköisyydellä ollut marraskuun alussa 367-482 susiyksilöä. Suomen susikanta on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 lähtien. Kasvu on ollut keskimäärin noin 16 % vuodessa huolimatta vuotuisesta tiedossa olevasta kuolleisuudesta. Näin ollen susikannan kasvu edelleen mahdollistuisi, vaikka poikkeusluvilla myönnettäisiinkin enintään 28 yksilön poistaminen. 28 yksilöä on noin 10 prosenttia maaliskuun kanta-arvion alarajasta ja 7,6 prosenttia ennustetusta marraskuun kannan koon vaihteluvälin alarajasta.

Suomen riistakeskuksen toimivaltaa rajoittava asetus koskisi metsästyskautta 2022–2023. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää asetusesityksestä lausuntoja, joita voi antaa 11.1.2023 saakka. Lausuntopyyntö löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta (mmm.fi).

Lisätietoja:

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, +358 295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi
Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, +358 295 162 432, jussi.laanikari(at)gov.fi