Metsäkaurissaalis

Ilmoita metsäkaurissaaliisi sähköisesti Oma riista -palvelussa

Metsäkaurissaaliin ilmoituslomake
Metsäkaurissaaliin ilmoituslomake
Metsäkaurissaaliin ilmoituslomake

Metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi. (Metsästysasetus 44 § 1 momentti)

Ilmoituksessa on mainittava metsäkaurisyksilöittäin saaliiksi saadun metsäkauriin ikä (aikuinen vai vasa), sukupuoli, pyyntiajankohta sekä pyyntipaikkatieto.

Pyyntipaikka tulee ilmoittaa kiinteistörekisterin rekisteriyksikön eli tilan tarkkuudella. Lisäksi tulee ilmoittaa, kuuluuko kyseinen rekisteriyksikkö metsästysseuran tai metsästysseurueen metsäkauriin metsästysalueeseen vai onko kyseessä niistä erillinen rekisteriyksikkö. Samoin tulee ilmoittaa, minkä suuruinen metsästysseuran tai -seurueen metsästysalueen pinta-ala on. Jos saalis on saatu rekisteriyksiköltä, joka ei sisälly metsästysseuran tai -seurueen metsästysalueeseen, tulee myös tämän rekisteriyksikön pinta-ala ilmoittaa.

Saalistietoja tarvitaan metsäkauriskannan kehityksen seurantaa varten. Metsäkaurissaaliin ilmoittamatta jättäminen on metsästysrikkomus, josta voidaan tuomita sakkoon.

 

Päivitetty 26.10.2016