Metsäkanalintujen metsästysajat tietoon hyvissä ajoin

Kolmiolaskennat keskitetään heinä-elokuun vaihteeseen

Metsäkanalintujen metsästysajat on tarkoitus päättää tänä vuonna 27. elokuuta mennessä. Viime vuonna metsästysaikoja koskevat asetukset annettiin syyskuun puolella. Asetusten antamista nopeutetaan tehostamalla ja aikaistamalla riistalaskentoja.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta metsäkanalintujen metsästysaika on metsästysasetuksen mukaan 10.9. – 31.10. Heikkoina lintuvuosina metsästysaikoja voidaan kuitenkin lyhentää tai rauhoittaa laji tietyllä alueella kokonaan. Rajoitukset tehdään maa- ja metsätalousministeriön antamilla asetuksilla. Niiden valmisteluun ja lausuntokierrokseen tarvitaan hallinnossa oma aikansa. Tänä vuonna asetusluonnos pyritään saamaan lausuntokierrokselle jo 9. elokuuta. Jotta riistakolmiolaskentojen tulokset voitaisiin hyödyntää asetuksen tekemisessä, laskennat on tehtävä aikaisemmin kuin tähän asti.

Laskennat 27.7. – 4.8.

Laskentakausi alkaa tänä vuonna 27.7. eli heinäkuun viimeisenä lauantaina. Jotta laskentatulokset varmasti ehtisivät metsästysaikojen päätöksentekoon, laskennat on tehtävä sunnuntaihin 4. elokuuta mennessä. Tulokset tulee kirjata heti laskennan jälkeen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen nettisivuille (www.rktl.fi), jotta ne olisivat mahdollisimman pian riistahallinnon käytettävissä. Jos jostakin syystä laskijat eivät ole pystyneet järjestämään laskentaa suositeltuna aikana, laskenta on syytä kuitenkin tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen. Varsinainen laskentakausi jatkuu vielä tänä vuonna elokuun loppuun saakka.

Metsäkanalintujen metsästysaikoja on vaikeaa ennakoida ennen kuin saadaan laskentatuloksia. Jos metsästysaikaa on tarvetta lyhentää, niin se tapahtuu yleensä loppupäästä. Mahdollista on myös lajien rauhoittaminen kokonaan tietyillä alueilla, jos tilanne niin vaatii.

Metsästysajoista tiedotetaan näkyvästi elokuun lopussa paikallisia tiedotusvälineitä myöten. Netistä ajat löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta heti kun asetukset on vahvistettu (www.riista.fi). Kaikkien riistalajien metsästysajat löytyvät 9. syyskuuta ilmestyvästä Metsästäjä-lehdestä.

Pari vuotta sitten tehdyt lain muutokset antavat nyt mahdollisuuden käyttää hyväksi tuoreita riistakolmiolaskentatuloksia päätettäessä metsäkanalintujen metsästysajoista. Aikaisemmin metsästysajat jouduttiin ratkaisemaan jo ennen laskentojen tekemistä. Muutos on tärkeä, koska metsäkanalintutilanne selviää vasta laskentojen perusteella ja koska lintukannoissa on suuria vaihteluja eri vuosien välillä.

Metsästäjät ovat tyytyväisiä muutokseen ja motivaatio laskentoihin on lisääntynyt. Laskettujen riistakolmioiden määrä on lähtenyt kasvuun.

Lisätietoja