Siirry sisältöön

Luonnonsuojelulaki remonttiin?

Luonnonsuojelulaki kaipaa päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä, ja luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista tavoitteeseen pääsemiseksi. Ihmisten käsitykset luonnonsuojelun tarpeesta, tavoitteista ja toteuttamiskeinoista ovat muuttuneet. Ympäristöministeriö toivoo kansalaisten osallistuvan Otakantaa.fi -verkkokeskusteluun luonnonsuojelulaista 23.10–7.12.2014.

Siirry verkkokeskusteluun

Nykyinen luonnonsuojelulaki on lähes 20 vuotta vanha, ja siihen on tehty useita muutoksia. Lain ongelmia on selvitetty ympäristöministeriön tilaamana asiantuntijatyönä. Selvityksen mukaan merkittävimmät puutteet liittyvät luonnonsuojelulain toimivuuteen ja vaikuttavuuteen.

Lain toimivuutta kehittämällä voidaan löytää kansalaisten, yritysten ja hallinnon kannalta yksinkertaisempia luonnonsuojelun tapoja. Toimivuutta parantaisi myös, että laissa säädetyt rajoitukset olisivat ymmärrettävämpiä, täsmällisempiä ja hyväksyttävämpiä.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen. Esimerkiksi luontotyypeistä yli puolet ja eliölajeista joka kymmenes on uhanalainen. Lain vaikuttavuutta voidaan lisätä kohdistamalla se paremmin asioihin, joilla on luonnon hyvinvoinnin kannalta erityisen suuri merkitys.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta on saatu hyviä tuloksia vahvistamalla vapaaehtoisuuteen perustuvia luonnonsuojelukeinoja. Nykyisessä luonnonsuojelulaissa vapaaehtoisuuteen kannustavat keinot eivät kuitenkaan ole merkittävästi esillä. Vaikuttavuutta voidaan parantaa myös kohdistamalla luontotyyppien ja lajien suojelutoimia uudelleen ja täsmällisemmin ottaen huomioon uhanalaisuusarviointientiedot.

Talkoot Suomen luonnon puolesta

Ympäristöministeriön tavoitteena on luonnonsuojelulain laaja tarkistaminen, ei sen kokonaisuudistus. Uudistusten laajuus riippuu aikanaan asetettavan lainsäädäntöhankkeen rajauksesta ja tuloksista. Uudella valmistelutavalla pyritään tuomaan asiantuntijatyön rinnalle uusia ajatuksia, joita ei ehkä muuten huomata.

”Ympäristöministeriö ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt lainsäädäntöhanketta, jonka alkuvaiheessa olisi ilman rajauksia kysytty suomalaisten näkemyksiä valmistelun pohja-aineistoksi. Olemme siis kaikki mukana uudessa tavassa tehdä lainsäädäntötyötä: avoimemmin, läpinäkyvämmin, kuunnellen ja osallistaen”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Luonnonsuojelulailla turvataan luonnon monimuotoisuutta etenkin rauhoittamalla luonnonsuojelualueita, kuten kansallispuistoja sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Luonnonsuojelulaissa on monia eri keinoja suojella luontoa ja sen ihmiselle tarjoamia hyötyjä. Se sisältää myös säännökset maisemansuojelusta.

Tiedote lisätietoineen ympäristöministeriön verkkosivuilla