Siirry sisältöön

Lintujen poikkeuslupia kannattaa hakea ajoissa

Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli rauhoittamattomien ja riistalintujen vahinkoja ei muuten pystytä riittävästi vähentämään. Ennakoitavissa olevissa vahinkotilanteissa hakemukset rauhoittamattomien lintujen pesimäajalle on syytä jättää nyt.

Päätösten tekeminen erilaisine selvityksineen vie aikaa ja ennen poikkeusluvan täytäntöönpanoa on vielä pääsääntöisesti odotettava 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi pysyvälle kohteelle, eläimistön suojelemiseksi, tutkimuksen perusteella tai luonnonhoitohankkeen vuoksi.

Ilmoitusmenettely koskee metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen rauhoittamattomien lintujen pyydystämistä tai tappamista. Ilmoitusmenettelyyn voidaan hyväksyä poikkeuslupaa vastaavin perustein toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi.

Hygieniaperusteisissa tapauksissa tarvitaan kunnan terveysviranomaisen lausunto. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi eläinten terveyteen liittyvät vahinkotilanteet kotieläinten pitopaikoissa sekä vahinkotilanteet jätteidenkäsittelylaitoksilla ja elintarvikehuoneistoissa. Hygieniaperusteisia poikkeuksia on haettu myös erilaisiin varastoihin, tehtaisiin ja pysäköintihalleihin. Poikkeusluvan hakijan tulee hankkia lausunto kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta.

Ohjeita poikkeuksen hakemiseen löydät täältä.