Siirry sisältöön

Lappilaiselle pyyntiluvan hakijalle tuomio väärän tiedon antamisesta

Käräjäoikeus on tuominnut lappilaisen pyyntiluvan hakijan sakkorangaistukseen väärän tiedon antamisesta Suomen riistakeskukselle hirven pyyntilupahakemuksessa.

Tuomion saanut pyyntilupahakemuksen allekirjoittaja oli toimittanut vuonna 2013 Suomen riistakeskukselle hirvieläimen pyyntilupahakemuksen. Hakemuksen ampujalistalla kaikkien 10 ampujan osalta oli totuuden vastaisesti merkitty, että yksikään heistä ei kuulu jäsenenä muuhun hirveä metsästävään seuraan tai seurueeseen, joka hakee pyyntilupaa. Lisäksi oli ilmoitettu, että yksikään ampuja ei metsästä hirveä muussa seurassa tai seurueessa. Suomen riistakeskuksen tekemien selvitysten perusteella kävi jälkikäteen ilmi, että ainakin kahdeksan ampujaa oli täysivaltaisia jäseniä toisessa metsästysseurassa. Jos hakemus olisi täytetty asianmukaisesti, seurue ei olisi täyttänyt Suomen riistakeskuksen edellyttämiä vähimmäisvaatimusehtoja vaadittujen ampujamäärien suhteen. Hakija ei olisi näin ollen myöskään saanut vuonna 2013 myönnettyä yhden hirven pyyntilupaa.

Metsähallituksen alueluvan ja Suomen riistakeskuksen pyyntiluvan hakemiseen liittyvät yhtenäiset ampujamäärien vähimmäisvaatimukset metsästyslain 8 §:n alueelle sekä muut luvan saamisen ehdot ja hakuprosessi ovat luettavissa metsähallituksen (eraluvat.fi) ja riistakeskuksen (riista.fi) kotisivuilla.

Suomen riistakeskus korostaa, että hakemuksen allekirjoittanut henkilö on aina lähtökohtaisesti vastuussa hakemukseen merkittyjen tietojen oikeellisuudesta.

Suomen riistakeskus on metsästyslain 8 §:n alueella tehnyt viime vuosina aiempaa enemmän tarkastuksia sekä pistokokeita hakijoiden hakemuksissa ilmoittamien tietojen suhteen. Vuoden 2015 pyyntilupahaussa tätä tullaan jatkamaan, tarkentamaan ja edelleen laajentamaan. Selvitystyö on helpottunut viime vuosina huomattavasti, koska käyttöön on tullut helppokäyttöisiä tietokoneohjelmia, joilla hakijan ilmoittamien vuokramaiden sekä niiden sisällä olevien palstojen sijainti sekä maa- ja vesipinta-alat voidaan tarkastaa helposti.

Kaikkien pyyntilupaharkinnassa tehtävien selvitysten lähtökohtana on Suomen riistakeskuksen velvoite noudattaa hyviä hallintomenettelyitä ja sitä kautta vaatimus kaikkien hakijoiden ehdottoman yhdenvertaisesta kohtelusta.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi