Siirry sisältöön

Kahden suden pyytämiseksi myönnetty poikkeusluvat

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan suden pyyntiin sekä Kainuussa että Pohjois-Karjalassa. Maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa on säädetty suurin sallittu saalismäärä, joka metsästysvuonna 2014–2015 poronhoitoalueen ulkopuolella on kymmenen sutta.

Kainuun poikkeuslupa on myönnetty Sotkamon pohjoisosaan, jossa sudet ovat aiheuttaneet toistuvasti koiravahinkoja syksyn aikana. Sudet ovat tappaneet tai vahingoittaneet kunnan alueella ainakin kuutta koiraa, ja tapauksista kolme on ollut päätöksessä myönnetyllä poikkeuslupa-alueella. Viimeisin vahinko on todettu 4.11., jolloin susi raateli suomenajokoiraa. Lisäksi sudet ovat toistuvasti liikkuneet asuttujen talojen pihoissa.

Pohjois-Karjalan poikkeuslupa on myönnetty Tohmajärvelle ja Kiteelle sijoittuvalle hakemusalueelle. Tohmajärven ja Kiteen kuntien alueella sudet ovat aiheuttaneet vahinkoja neljällä lammastilalla ja yhdellä nautatilalla. Lampaita sudet ovat tappaneet yksitoista ja nautoja yhden. Lisäksi sudet ovat tappaneet yhden koiran. Hakemusalueella vahingot ovat seitsemän lammasta ja yksi koira. Lammastiloilla vahingot ovat tapahtuneet petoaidoista huolimatta. Lisäksi sudet ovat toistuvasti liikkuneet asuttujen talojen pihoissa ja muun muassa yrittäneet mennä koiratarhaan. Viimeiset pihakäynnit on todettu lokakuun lopussa.

Poikkeusluvat on myönnetty rajatulle alueelle, jossa vahinkoja ja ongelmia on eniten tapahtunut. Luvat ovat voimassa kolme viikkoa. Poikkeuslupiin on sisällytetty ehto, jonka mukaan pyynti voidaan aloittaa vasta sitten, kun susi on tullut päätöksen antamisen jälkeen lähemmäksi kuin 100 metriä asuttua rakennusta tai kun katkeamattomalla jäljityksellä voidaan varmistaa pyynnin kohdistuminen juuri tähän asuinrakennuksen tuntumassa vierailleeseen yksilöön.

Sotkamon lupahakemus on jätetty jo syyskuun lopussa. Lumen puuttuessa lupaa ei ole voitu ratkaista aiemmin, vaan vahinkoa aiheuttavan suden yksilöimiseksi on hakijakin nähnyt tarpeelliseksi odottaa lumikelejä.

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi