Siirry sisältöön

Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla

Suomen riistakeskus kehottaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen huomioimiseen ja saaliiksi saatujen karhujen ilmoittamiseen välittömästi kaadon jälkeen.

Syksyn karhunmetsästys on edennyt nopeasti poronhoitoalueen itäisellä kiintiöalueella. Elokuun 20. päivä alkaneessa karhunmetsästyksessä on saatu itäiseltä poronhoitoalueelta saaliiksi jo 53 karhua, joten 60 karhun kiintiöstä on jäljellä enää seitsemän karhua. Läntisen kiintiöalueen 25 karhun kiintiöstä on saatu saaliiksi toistaiseksi viisi karhua.

Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat. Eniten karhuja on kaadettu tämän syksyn jahdissa Suomussalmella (22), Kuusamossa (13), Sallassa (9) ja Inarissa (5). Läntisen kiintiöalueen karhuista kolme on saatu saaliiksi Hyrynsalmella.

Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä huomioimaan kiintiötilanteen karhun pyynnissä erityisesti nyt kiintiöpyynnin kääntyessä loppusuoralle. Lisäksi riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista Suomen riistakeskukselle poikkeuslupa-asetuksen (8 § 3 mom) mukaisesti välittömästi kaadon jälkeen. Saalisilmoituksen voi tehdä joko Oma riista –palveluun tai sähköpostitse osoitteeseen lappi@riista.fi.

Sähköpostitse jätettävässä saalisilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit. Oma riista –palveluun nämä tiedot kirjautuvat helposti saalisilmoituksen teon yhteydessä. Suomen riistakeskus muistuttaa myös, että lakisääteistä saalisilmoitusta karhun kaadosta ei voi vielä tehdä Oma riistan mobiilisovelluksella, vaan se tulee lähettää Oma riistan selainversion kautta.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen kiintiöalueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi. Mikäli kiintiötä riittää loppuun asti, karhujahti päättyy viimeistään 31.10.

Syksyllä 2016 poronhoitoalueella kaadettiin 69 karhua, joista 54 itäisellä ja 15 läntisellä kiintiöalueella.

Lisätietoja: Harri Norberg p. 029 431 2115

Kiintiömetsästyksen tilanne

Karhusaaliit

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella