Siirry sisältöön

Ilvessaalis pienentyi hieman – saalis 387 yksilöä

Ilveksen kannanhoidollinen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa ja saaliiksi saatiin 387 ilvestä. Viime metsästyskaudella saalis oli 399 ilvestä. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan ennen nyt päättynyttä metsästyskautta 2355–2495 vuotta vanhempaa ilvesyksilöä.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan yhteensä 424 ilveksen metsästämiseen, luvista 404 myönnettiin poronhoitoalueen ulkopuolelle. Kuluneen talven olosuhteet olivat ilveksen metsästyksen kannalta kohtuulliset. Varsinkin jahtikauden loppupuolella lunta oli hyvin koko Suomessa ja jahtiolosuhteet hyvät. Lupien käyttöaste laski hieman ja oli 91 prosenttia. Vuotta aikaisemmin käyttöaste oli 95 prosenttia.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta keväällä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamat suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä. Ilveshavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot ovat haettavissa Suomen riistakeskuksen yhteystietohausta.

Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto. Suomen riistakeskuksen työnä päivitetyn ilveksen kannanhoitosuunnitelman lausuntoaika päättyi 16.02.2018. Vahvistamisensa jälkeen hoitosuunnitelma ohjaa ilveksen kannanhoitoa ja antaa suuntaviivat myös kannanhoidolliselle metsästykselle.

Ilvesten kannanhoidollisen metsästyksen saalis alueittain

Lisätietoja: Alueiden riistapäälliköt, ks. yhteystiedot

Alueelliset tiedotteet

Pohjois-Savo