Siirry sisältöön

Hirvieläinluvat haetaan Oma riista -palvelussa

Hirvieläinten pyyntilupien haun voi tänä keväänä suorittaa ensimmäistä kertaa alusta loppuun sähköisesti Oma riista -palvelussa. Viime keväänä käyttöön otettua sähköistä luvanhakua on kehitetty entistä jouhevammaksi.

Hirvieläinten sähköinen luvanhaku aukeaa Oma riista -palvelussa 3. huhtikuuta. Hakuaika päättyy 30. huhtikuuta klo 23:59, jonka jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää. Lupapäätökset tulevat hakijoille tiedoksi heinäkuun lopussa.

Suomen riistakeskuksen aluetoimistot käsittelevät vuosittain parituhatta hirvieläinten pyyntilupahakemusta. Sähköinen luvanhaku nopeuttaa lupa-aluekarttojen tulkintaa ja hakemusten käsittelyä. Hakijoiden työ helpottuu, kun lupa-alue määritetään ja hakemuksen tiedot täytetään tietokoneella yhdessä ja samassa paikassa, Oma riista -palvelussa. Palvelu laskee myös lupa-alueen pinta-alan automaattisesti. Erityisesti suurissa yhteisluvissa aikaa vievä hakemuskartan piirtäminen käsin jää historiaan.

Alueelliset riistaneuvostot ovat sidosryhmiä kuultuaan asettaneet hirvikannan tiheydelle ja rakenteelle tavoitteet, joihin pyritään verotussuunnitelman mukaisella metsästyksellä. Verotussuunnittelun perustana ovat Luonnonvarakeskuksen tuottamat hirvieläinten kanta-arviot ja tuottoluvut, jotka perustuvat metsästäjien pyynnin aikana keräämään havainto- ja saalistietoon sekä paikoin täydentäviin lentolaskentoihin.

Hirvieläinten pyyntilupaa voi edelleen hakea paperilomakkeella. Paperinen hakemus liitteineen toimitetaan Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle siten, että se on perillä viimeistään 30. huhtikuuta. Hakijan on lisäksi toimitettava kopio hakemuksesta sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Ennen lupahaun aloittamista hakijoiden tulee perehtyä riista.fi -sivulta löytyviin hakuohjeisiin.

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä