Siirry sisältöön

Hirvieläinkantojen pieneneminen vähentää Rannikko-Pohjanmaalla pyyntilupien määrä

Rannikko-Pohjanmaalla myönnettiin 1173 hirvenpyyntilupaa ja 1088 lupaa valkohäntäpeuran kaatamiseen.

Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Rannikko-Pohjanmaan alueelle 1 173 pyyntilupaa. Edellisellä metsästyskaudella vuonna 2022 Rannikko-Pohjanmaalla käytettiin 78,4 prosenttia myönnetyistä pyyntiluvista ja niillä kaadettiin 1 539 hirveä myönnetyllä 1 490 pyyntiluvalla.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tulevalle kaudelle 1 088 kappaletta. Vuonna 2022 myönnettiin 1 497 valkohäntäpeuran lupaa ja niistä käytettiin 41,2 prosenttia. Saalismäärä oli  830 valkohäntäpeuraa.

Hirvieläinten pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Pyyntilupamäärä perustuu Rannikko-Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousalueittaisia ja voimassa kolme vuotta. Rannikko-Pohjanmaalla on kolme hirvitalousaluetta. Tiheystavoitteena on 3,0–4,0 hirveä / 1 000 ha suhteutettuna kokonaismaapinta-alaan.

Riistanhoitoyhdistykset ovat laatineet kaikilla hirvitalousalueilla verotussuunnitelman, joka tähtää asetettujen tavoitteiden säilyttämiseen.

Hirvieläinten metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 30.9. alkaen ja hirveä 14.10. alkaen.

 

Rannikko-Pohjanmaan hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin metsästyskaudelle 2023-2024 (2022–2023)

Riistanhoitoyhdistys                      Hirvi                     Valkohäntäpeura

Kokkolan seutu                              84 (75)                25 (25)

Pietarsaaren seutu                        128 (95)              65 (67)

Uudenkaarlepyyn seutu               178 (138)            44 (100)

Vöyrin seutu                                    165 (252)            77 (107)

Vaasan seutu                                 165 (213)            211 (284)

Maalahden seutu                           93 (124)              79 (119)

Närpiön seutu                                 125 (342)            226 (447)

Lapväärtin seutu                            235 (251)            361 (348)

Lisätietoja

Pellas, Stefan

  • Riistapäällikkö, Rannikko-Pohjanmaa
  • Saaristo sekä hylkeiden kannanhoito ja metsästys
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi