Siirry sisältöön

Etelä-Savossa hirvilupia viime syksyä enemmän

Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon toimialueelle myönnettiin 3 183 hirven pyyntilupaa ja 755 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirven pyyntilupien määrä lisääntyi 264 ja peuralupien määrä väheni 142 kappaleella.

– Luvanhakijat ovat noudattaneet keväällä laadittuja verotussuunnitelmia erinomaisesti ja lupia on haettu suositeltu määrä. Lähes kaikki pyyntiluvat myönnettiin haetusti, kiittelee riistapäällikkö Petri Vartiainen riistakeskuksen Etelä-Savon aluetoimistolta.

Viime metsästyskaudella Etelä-Savon alueelta kaadettiin 2 915 hirveä ja 244 valkohäntäpeuraa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Saalissuositusten mukaisesti käytettynä nyt myönnetyillä pyyntiluvilla voidaan kaataa noin 4 000 hirveä, joka on merkittävästi laskennallista verotustarvetta suurempi määrä. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita kohdennetaan luvansaajan harkinnan mukaan metsästyksen aikana havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Tulevan syksyn pyynnin tavoitteena on saada jäljelle jäävän hirvikannan tasoksi noin kolme hirveä tuhannella hehtaarilla. Tämä vastaa likipitäen nykyistä hirvikantaa. Toki alueelliset erot ovat suuria.

– Metsästys tuleekin sovittaa paikallisen tarpeen mukaan. Kantaa leikataan, jos se on tavoitteeseen nähden liian suuri ja tyydytään tuoton talteenottoon, jos kanta on tavoitellussa tasossa, muistuttaa Vartiainen.

Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena on kannan hallittu leviäminen ja kasvu vahinkotilanne huomioiden. Lisääntyvä petopaine tuo lisää haasteita peurakannan hoitoon.

– Valkohäntäpeura on viime vuosikymmenenä levinnyt koko Etelä-Savon toimialueelle, mutta runsaslumiset talvet ovat hidastaneet levittäytymistä. Peuraluvan saaneiden tulee kiinnittää erityinen huomio saaliin tasapainoiseen rakenteeseen eli riittävän suureen vasa- ja naarasosuuteen. Harvimman kannan alueilla tähän on ohjattu myös pyyntilupaan asetetuilla ehdoilla, Vartiainen sanoo.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 12. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen.

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi