Siirry sisältöön

Tulevaisuuden osaamista

Kuluvalla viikolla julkaistiin opinnäytetyö metsäopiskelijoiden kiinnostuksesta riistametsänhoitoa kohtaan. Tulokset ilahduttavat, sillä aihe kiinnostaa opiskelijoita ja tiedonjano on valtava.

Suurin osa (60 %) vastaajista piti riistametsänhoitoa itselleen melko tuttuna aiheena. Toisaalta ehdoton enemmistö (79 %) vastaajista toivoi, että aiheeseen kiinnitettäisiin opinnoista nykyistä enemmän huomiota.

 

Oppi perille maastossa

Useat vastaajat toivoivat riistametsänhoitoon perehdyttävän luentojen lisäksi maastossa.

”Käytännön koulutus maastossa sekä mahdollinen video- ja kuvamateriaali.”

Paljon toivottiin myös uutta opetusmateriaalia. Sitä onkin tekeillä. Osa koki, että materiaalia on, mutta aiheen opiskeluun tulisi käyttää nykyistä enemmän aikaa.

”Ei se ole materiaalista, vaan opettajista kiinni.”

Samaa mieltä on Riistametsänhoitaja. Tärkeintä olisi saada aihe mukaan opetukseen joko omaksi kokonaisuudekseen tai osaksi muuta opetusta.

 

Katse tulevaisuuteen

Opiskelijat uskovat riistametsänhoidon menetelmien hallitsemisella olevan tulevaisuudessa kysyntää. Yli puolet (58 %) vastaajista uskoi aiheen hallinnan olevan tärkeää ja lähes kaikki loput (40 %) vähintään hyödyllistä omalle ammattitaidolle.

”Kun Suomi alkaa tehostamaan metsänhoitoa entisestään lisääntyvän puunkysynnän vuoksi, olisi tärkeää pitää maltti hakkuissa, jotta riistaeläinten elinympäristöt eivät järkkyisi liikaa. Etenkin tulevaisuudessa voisin kuvitella riistametsänhoidon tulevan tarpeeseen.”

lumme

 

Lisää näkyvyyttä

Vastaajat toivoivat riistametsänhoidon näkyvän mediassa ja metsäalan tapahtumissa. Yksi vastaaja toivoi riistametsänhoidon näkyvän myös televisiossa.

”Televisiossakin voisi olla aiheesta dokumentteja tai vaikka nykyään niin suosittua realitya, niin tulisi tv-ohjelmistoihinkin vähän monipuolisuutta.”

Riistametsänhoitajan toimistolla on tartuttu toimeen ja monia opiskelijoiden ideoita, kuten videoita ja opiskelumateriaaleja, on alettu toteuttaa. Tv-ohjelma on vielä mietinnässä. Aika paljon naurattaa ajatus tosi-tv:sta Riistametsänhoitajan toimistolta. Muistuttaisiko ohjelma enemmän Huutokauppakeisaria, Latelaa vai Poliiseja?

Tosi-tv-formaattia miettiessä Riistametsänhoitaja toivoo jokaisen metsäalan oppilaitoksen tarttuvan aiheeseen ja vastaavan opiskelijoiden tiedon tarpeeseen. Nuoret ovat viisaita. Kuunnellaan heitä!

Janne Heiskasen opinnäyte Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostus riistametsänhoitoa kohtaa kokonaisuudessaan.