Siirry sisältöön

Kymmenen pyytä oksalla

Pyy on metsäkanalinnuistamme pienin. Sen tunnistaa helposti pyylle hyvin tyypillisestä vihellyssarjasta, jolla se ilmoittaa reviiristään ja pitää muut pyyt loitolla.

pyy_pentti_sormunen_vastavalo_pieni

Kuva Pentti Sormunen /Vastavalo.

Pyyn levinneisyys rajoittuu kuusen levinneisyysalueeseen, sillä kuusi on sille hyvin tärkeä suojan antaja. Pyy puuttuukin aivan pohjoisimmasta Lapista. Kuusen suojan merkitys korostuu talvella, jolloin pyy ei ruokaile yli kymmenen metrin päässä kuusikosta.

Pyylle tärkeitä ympäristön piirteitä ovat suoja, talvi- ja kesäravinto sekä pienet aukot metsän sisällä. Pyyt suosivat tiheitä kuusi-lehtipuusekametsiä. Lehtipuuta ja aluskasvillisuutta saa olla reilusti. Peitteisyyden vaatimuksesta huolimatta reviirille sopii myös pieni aukkoisuus (enintään 30-40 metriä leveät).

Lepän urvut ovat pyyn talviravintoa maan etelä- ja keskiosissa ja koivujen urvut pohjoisessa. Etelä-Suomessa parhaita elinympäristöjä pyylle ovat korvet ja tuoreet kankaat, kun taas pohjoisempana lehtomaiset elinympäristöt vievät voiton.

Pyyn reviirin keskikoko on vain noin 15–25 hehtaaria. Kaikilla muilla metsäkanalinnuillamme elinalueet ovat paljon suurempia. Halutessaan pyyn elinympäristöjä voi siis hoitaa pienelläkin metsätilalla.

Pyy on hyvin reviiriuskollinen lintu ja mikäli pyypari reviiriltä jostain syystä häviää, reviirille löytyy nopeasti uudet ottajat, kunhan reviiri vain on kyllin hyvä.

Metsänhoidollisesti pyy on hallitun hoitamattomuuden ystävä. Jos puusto on hieman ylitiheää ja lehtipuutakin on taimikonhoidossa jäänyt runsaasti, se on pyylle pelkästään eduksi. Pyyn kannalta olennaista on metsikön sijainta. Reviiriä ei muodostu erilliselle metsäsaarekkeelle tai laajojen avohakkuiden keskelle, sillä sinne pyyt eivät löydä. Tutkimusten mukaan pyy ei ylitä yli 100 metrin aukeaa juuri koskaan.

Mikäli haluat selvittää löytyykö metsästäsi pyitä, se selviää pienellä kävelylenkillä, sillä pyy ei kovin kauaksi reviiriltään lähde. Varmemmaksi vakuudeksi voi hankkia pyypillin ja sillä vihellellä pyyn vihellyssarjan, niin eiköhän sieltä pyy paikalle lennähdä.

Mallia pillitykseen voi ottaa videolta.

Lisää tietoa pyystä ja sen elinympäristöistä löytyy mm. Lintuatlaksesta ja Luontoportista.