Siirry sisältöön

Metsästysseura kunnostaa lintuparatiisia (osa II)

Köörtilän metsästysseura innostui arvokkaan lintusaaren kunnostuksesta. Merikarvialla Köörtilän kylän merialueella sijaitsevalla Revelin saarella talkoot jatkuvat. Peruskunnostusraivauksen jälkeen saarelle tehtiin lammasaita.

Selkämeren kansallispuiston sylissä sijaitsevalla Revelin lintuparatiisilla työt saaren avoimuuden ylläpidossa jatkuvat.  Saari oli lähes  puuton vielä 1930-luvulla. Siemennysikään  kasvaneet puut ovat saaneet aikaan  puustottumisen ja umpeenkasvu on voimistunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Köörtilän metsästysseura ei tyytynyt seuraamaan luontaista kehityskulkua vaan tarttui toimeen ajoissa ja halusi palauttaa saaren luonnonarvoiltaan rikkaaseen tilaan. Ja hoitaa arvokasta merilinnustoa. Viime syksyn peruskunnostusraivauksessa keskityttiin puuston raivaukseen, kertyneiden risujen ja puiden keräämiseen ja risujen polttamiseen.

Lammasaitaa, perusraivausta…

Nyt metsästysseuran miehet ovat iskemässä lammasaitaa saarelle. Saarella on ns. sisälahti jonka umpeenkasvua aiotaan hillitä lampaiden laidunnuksen avulla. Sisälahden ympärille rakennetaan vajaan puolen kilometrin mittainen aita, jotta laidunnus kohdistuu oikeaan paikkaan. Heinäkuun alussa saarelle ovat tulossa lampaat, joiden turvin sisälahden kasvillisuutta pyritään pitämään kurissa. Muualla saarella on harvinaista merinätkelmää, joka voisi kärsiä lampaiden laidunnuksesta.

Muualla saarella tulevia hoitotoimia puuston kurissapitämisen suhteen tehdään lähinnä raivaussahalla, seuran puheenjohtaja Veikko Tommila toteaa. Myös meren tuomia roskia on tarkoitus kerätä retkeilyllisesti tärkeältä kohteelta.

Hoitotoimien perusajatus on turvata ja palauttaa alueen alkuperäistä kasvillisuutta ja edesauttaa alueella olevan eläimistön ja poikkeuksellisen rikkaan linnuston elinolosuhteita. Muuttoaikoina saari kerää monipuolisesti lintuja ja erityisesti kahlaajalajistoa houkuttelevat matalat rantavyöhykkeet ja hyvä sijainti muuttoreitin varrella. Saarella pesii yli kolmekymmentä lintulajia. Metsästäjiä motivoi saarella pesivä runsas joukko eri vesilintulajeja sekä merihanhia. Monille jäsenille saari on erityisen tärkeä paikka – veneretkien, kalastuksen ja metsästyksen kannalta.

 

Arvokasta lintusaarta hoitamassa. Köörtilän metsästysseura jäsenistö iskemässä lammasaitaa revelin saarella.