Siirry sisältöön

Ylämaan koirasusiluvasta uusi valitus

Suomen riistakeskuksen Lappeenrannan alueelle 10. helmikuuta myöntämästä koirasusilaumaan kohdistuvasta luvasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen toistamiseen. Valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa.

Hallinto-oikeus määrää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa ehkä toisin määrätään. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoo, että Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia ry on sen 17.2.2023 yhdistysrekisteriin merkittyjen sääntöjen perusteella sellainen metsästyslain 90 §:ssä tarkoitettu alueellinen yhdistys, jolla on valitusoikeus nyt kyseessä olevassa poikkeuslupaa koskevassa asiassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu tarkoittaa käytännössä, että koirasusien poisto Suomen luonnosta estyy ja tämä vaarantaa susikannan geenipuhtauden suojelemisen.