Siirry sisältöön

Vesilintujen metsästys alkaa

Vesilintujen metsästys alkaa monen lajin kohdalla tiistaina 20. elokuuta kello 12.00. Meri- ja kanadanhanhea on saanut metsästää pelloilta 10.8. alkaen. Haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty, jonka lisäksi voimassa ovat jo viime vuonna asetetut rajoitukset punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästykseen. Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan metsästystä runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään.

Maamme yli 306 000 metsästäjästä vajaa satatuhatta osallistuu sorsastukseen, joka alkaa puoliltapäivin elokuun 20. päivänä ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja ja nokikanoja. Allin sekä isokoskelon metsästys alkaa 1.9. Merihanhea ja kanadanhanhea on voinut metsästää pelloilta jo elokuun 10. päivästä lähtien ja 20. elokuuta alkaen pyynti on sallittua myös vesialueilla. Merihanhen metsästys on sallittua vain rannikon maakunnissa. Metsähanhen metsästys alkaa Kaakkois-Suomessa 1. lokakuuta.

– Metsästäjien tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon, Antti Piironen Suomen riistakeskuksesta muistuttaa.

Vesilintujen lajintunnistusmateriaalia on saatavissa osoitteesta www.riistainfo.fi ja vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Haahkan, punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästystä rajoitettu

Maa- ja metsätalousministeriö kielsi tänä vuonna haahkan syysaikaisen metsästyksen. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty koko maassa sekä allin metsästys sisämaassa. Merialueilla allin metsästystä on lisäksi rajoitettu metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä. Yhden metsästäjän saalis on rajoitettu viiteen alliin päivässä.

Punasotkan lisäksi moni muu rehevillä lintuvesillä viihtyvistä riistavesilinnuista on taantunut. Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Vaikka metsästys ei näytä olevan monen sorsalajin taantuman syy, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa taantuvien lajien kannanhoidossa.

– Vähentyneiden lajien sijaan metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa. Saalistilastojen perusteella nämä ovat myös vesilintusaaliin kolme yleisintä saalislajia, Piironen kertoo.

Uusi opas vesilintujen iän ja sukupuolen määritykseen

Suomen riistakeskus on julkaissut oppaan saaliiksi saatujen vesilintujen iän ja sukupuolen määrittämiseen. Tarkkaa tietoa saaliista tarvitaan vesilintukantojen hoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Metsästäjien lisäksi opas tarjoaa hyödyllistä tietoa lintujen rengastajille sekä kaikille vesilinnuista kiinnostuneille.

Lisätietoja:

Vesilintujen iän ja sukupuolen määritysopas: www.riista.fi/julkaisut/oppaat/

Antti Piironen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 431 2332, antti.piironen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, katso yhteystiedot riista.fi

 

HUOM!!! Toisin kuin alkuperäisessä uutisessa kerrottiin 20.8 on tiistai ei maanantai.