Siirry sisältöön

Varsinais-Suomeen yli 17000 valkohäntäpeuran pyyntilupaa

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle ennätykselliset 17131 kpl valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupia myönnettiin 1724 kpl. Valkohäntäpeuralla lupamäärä kasvoi n. 34 %. Arvion mukaan haetulla lupamäärällä maakunnan valkohäntäpeurakannan kokoa on mahdollista vähentää nykyisestä.

Valkohäntäpeurakannan kasvua pyritään rajoittamaan

Luonnonvarakeskuksen 2019 keväällä tekemän arvion mukaan valkohäntäpeurakannan kasvu on hieman hidastunut. Koko maan kanta-arvio oli n. 111500 eläintä. Arvion mukaan n. 25 % lajin yksilöistä elävää Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen. Metsästäjät ovatkin hakeneet tulevalle metsästyskaudelle jälleen ennätysmäärän pyyntilupia. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua yli 22 500 valkohäntäpeuraa. Jo useamman vuoden ajan on Varsinais-Suomessa kaadetuista aikuisista valkohäntäpeuroista ollut enemmistö naaraita. Tämä on tavoitteena edelleen. Tavoitteella pyritään leikkaamaan kannan tuottavuutta. Metsästyskaudella 2018-2019 naaraiden osuus aikuisista oli 56 %.

Hirvilupiin pieni lisäys

Hirvikantaa hoidetaan Varsinais-Suomessa viidellä eri hirvitalousalueella. Kokonaisuutena Varsinais-Suomen alueen hirvikanta on lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018 (4300) ollen Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kevättalvella 2019 n. 4200 yksilöä. Viime kaudella lupia myönnettiin 1648. Myönnetty lupamäärä kasvoi n. 5 %.

Valkohäntäpeuran metsästyksessä mahdollista käyttää aiempaa monipuolisempia keinoja

Metsästettyjen valkohäntäpeurojen määrät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Talvien ollessa usein lumettomia ja pimeitä on vahtimalla tapahtuva metsästys haasteellista. Viime metsästyskaudelle tuli voimaan uudistus, joka mahdollisti lajin metsästämisen helmikuun puoliväliin saakka. Jo aiemmin tuli mahdolliseksi metsästää lajia vahtimalla syyskuun alusta alkaen.

Uudistukset saavat jatkoa, sillä tulevalla metsästyskaudella on mahdollista metsästää valkohäntäpeuraa ajavalla koiralla, jonka säkäkorkeus on enintään 39 senttiä (aikaisemmin enintään 28 senttiä). Muutos mahdollistaa useampien koirarotujen hyödyntämisen erityisesti pienten hirvieläinten metsästyksessä ja osaltaan monipuolistaa valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästystä.

Suomen riistakeskus on neuvonnassaan korostanut alkukaudesta tapahtuvan metsästyksen tärkeyttä vahinkojen estossa. Metsästys kannattavaa suunnata erityisesti tunnetuille kolariherkille alueille, jolloin on mahdollista vähentää peurojen määrää riskialttiilla alueilla.

LISÄTIETOJA:

Mikko Toivola, riistapäällikkö
mikko.toivola@riista.fi, 029 431 2341