Siirry sisältöön

Valonvahvistintähtäinten käyttäminen supikoiran ja villisian metsästyksessä

11.1.2019 on uutisoitu aseeseen kiinnitettävien valonvahvistimien ja pimeänäkölaitteiden käytöstä villisian ja supikoiran metsästyksessä. Uutisointi on herättänyt epätietoisuutta. Suomen riistakeskus näkee tarpeelliseksi antaa asiasta tarkentavaa tietoa.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla on sallittu kyseisten menetelmien käyttö Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella villisian ja supikoiran pyynnissä. Uudellamaalla Liljendalin ja Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistyksissä on sallittu poikkeusluvalla vastaavanlaiset yöammuntaan tarkoitetut tähtäyslaitteet villisian pyynnissä.

Kyseessä on kaksi erillistä poikkeuslupaa. Luvansaajina ovat Kaakkois-Suomen alueella Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry ja Uudellamaalla yksityishenkilö. Pyyntiä voivat harjoittaa vain poikkeusluvansaajien Suomen riistakeskukselle ilmoittamat henkilöt ja hekin vain poikkeusluvissa määritellyillä alueilla. Kaakkois-Suomessa lupaa voi käyttää korkeintaan 100 poikkeusluvansaajan Suomen riistakeskukselle ilmoittamaa henkilöä. Liljendalin ja Ruotsinpyhtään osalta henkilöitä voi olla korkeintaan kaksi kummastakin riistanhoitoyhdistyksestä. Vain näillä henkilöillä on mahdollisuus hyödyntää poikkeusmenetelmiä.

Kyseessä on rajoitettu kokeilu, jolla kerätään yksityiskohtaisen raportoinnin avulla kokemuksia menetelmistä. Poikkeusluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Faktat

Metsästyslain 33 §:ssä on kielletty yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa.
Kiinteän valon käyttö villisian ja supikoiran metsästyksessä on ollut metsästyslain 33 §:n 2 momentin perusteella mahdollista villisian ruokintapaikalla 15.6.2016 alkaen.
Suomen riistakeskuksen poikkeusluvat eivät liity eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevaan vieraslajilainsäädännön muuttamiseen, vaikka muutosesitykset osaltaan koskettavat myös supikoiraa.

Lisätiedot

Visa Eronen, riistapäällikkö, Uusimaa, p. 029 431 2331

Erkki Kiukas, riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi, p. 029 431 2221