Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuran pyyntilupiin edelleen lisäystä Etelä-Hämeessä – hirven pyyntilupia viimevuotista vähemmän

Metsästyskaudelle 2021 – 2022 on Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toimialueelle myönnetty 1266 hirven ja 12 638 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Viime vuoden luku oli hirven osalta 1501 ja valkohäntäpeuran pyyntilupia oli 11 141.

Alueen hirvikanta on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen. Kuitenkin hirvitalousalueella EH1 (Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolinen alue) kannan tiheys ylitti vielä jonkin verran asetun tavoitteen edellisen metsästyskauden jälkeen.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia on myönnetty jälleen enemmän kuin koskaan. Pyyntilupamäärä painottuu aiempaan tapaan vahvasti hirvitalousalueelle EH1, jossa peurakanta on luonnonvarakeskuksen arvion mukaan edelleen varsin runsas. Valkohäntäpeuran talvikannan vähentämistä onkin edelleen jatkettava kannan tihentymäalueilla. Etelä-Hämeen korkeimmat peuratiheydet löytyvät Urjalan, Jokiläänin ja Lopen riistanhoitoyhdistysten alueilta.

Etelä-Hämeen alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen mukaan Etelä-Hämeen keskeisillä hirvitalousalueilla pyritään hirvikannan talvitiheyteen 2,5–3,0 yksilöä tuhatta maahehtaaria kohti. Metsästys voidaan aloittaa siten, että hirveä saa metsästää (ainoastaan vahtimalla) pellolta syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Valkohäntäpeuraa saa metsästää (ainoastaan vahtimalla) syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.

Hirven metsästys päättyy 15.1.2022 ja valkohäntäpeuran metsästys 15.2.2022. Hirven osalta koiran käyttö on myös mahdollista metsästyksessä tammikuun aikana ja valkohäntäpeuran osalta helmikuun aikana.

Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 50. Metsästysaika on syyskuun alusta tammikuun loppuun. Säännökset ovat muutoin samat kuin valkohäntäpeuran osalta.

Koko toimialueella suositellaan valkohäntäpeuran metsästyksen tehokasta aloittamista laajasti heti syyskuun alusta, erityisesti kolariherkkien tieosuuksien vaikutuspiirissä. Näin pyritään vähentämään kannan tiheyttä ennen syksyn kolarihuippuaikaa.

Etelä-Hämeessä on edelleen varsin paljon valkohäntäpeuroja, tulevien kuukausien aikana peurakolaririski on myös suuri. Loppuvuoden aikana onkin liikenteessä syytä erityiseen varovaisuuteen varsinkin hämärän ja pimeän aikoina. Pahin aika on lokakuulta vuoden loppuun.

Myös hirvikolarin mahdollisuus lisääntyy jo loppukesästä valoisan ajan vähetessä.

 

Lisätiedot         Riistapäällikkö Jyri Rauhala, 029 431 2201, jyri.rauhala@riista.fi

Riistasuunnittelija Marko Muuttola, 029 431 2117, marko.muuttola@riista.fi