Siirry sisältöön

Valkohäntäpeurajahdissa työ jatkuu

Viime kauden metsästys pienensi valkohäntäpeurakantaa lähes kaikilla hirvitalousalueilla edelliseen vuoteen verrattuna. Aktiivista metsästystä tarvitaan myös tulevalla metsästyskaudella asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tiheän peurakannan alueella.

Luonnonvarakeskuksen antaman kanta-arvion mukaan viime metsästyskaudella saavutettu ennätyssuuri noin 74 000 yksilön valkohäntäpeurasaalis pysäytti pitkään jatkuneen kannan kasvun ja lähes kaikilla hirvitalousalueilla kanta pienentyi edelliseen vuoteen verrattuna. Saalismäärää on pystytty nostamaan viime vuosina huomattavasti. Kyse on usean vuoden vaativasta urakasta, jota on edelleen tarpeen jatkaa.

Kiitos peurakannan hallinnan eteen tehdystä työstä kuuluu metsästäjille ja riistanhoitoyhdistyksille. Nykyinen metsästysjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa. Riistahallinto on tehnyt valkohäntäpeuran metsästykseen monia uudistuksia, kuten metsästysajan pidentäminen, koiran käytön laajentaminen sekä neuvontaan panostaminen muun muassa peurasaaliin rakenteen muuttamiseksi.

Kannan pienentymisen myötä peuravahingot liikenteessä ja viljelmillä ovat vähentyneet. Vahinkoihin vaikuttavat peurakannan ohella lumiolosuhteet, liikennemäärät ja vahinkojen torjunta.

Tavoitteena edelleen kannan leikkaaminen

Alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet peuratavoitteet kahdelle seuraavalle metsästyskaudelle. Kantatavoitteet ohjaavat osaltaan riistanhoitoyhdistysten verotussuunnittelua.

Tavoitteet edellyttävät edelleen valkohäntäpeurakannan pienentämistä koko lounaisen Suomen alueella. Tämä edellyttää kokonaisuutena viime kauden tasolle yltävää saalismäärää tulevalla metsästyskaudella.

Etelä-Hämeen keskeisillä hirvitalousalueilla tihein peurakanta on Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolelle sijoittuvalla hirvitalousalueella EH1, tavoitteena siellä on pienentää valkohäntäpeurakanta nykyisestä tasolle 19-25 yksilöä/1000 ha.

Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen osalta tavoitteenasetanta tapahtuu hirvitalousalueen VS-EH puitteissa ja Urjalan riistanhoitoyhdistyksen osalta Tampere-Turku tien pohjoispuolella hirvitalousalue SA-PH-EH puitteissa.

Muilta osin Etelä-Hämeen valkohäntäpeurakanta on merkittävästi edellä mainittuja alueita vähäisempi.

Riittävä pyyntilupamäärä hakuun

Valkohäntäpeuran pyyntilupia suositellaan tiheällä peura-alueella haettavaksi runsaasti, jotta niitä on riittävästi käytössä metsästyskaudella. Lupahakemukset tulee jättää Suomen riistakeskukselle Oma riista -palvelussa 2.5.2022 mennessä. Myöhemmin lupia ei ole mahdollista hakea lisää.

Myös tulevalla metsästyskaudella avaimet tavoitteiden mukaiseen valkohäntäpeurakannan hallintaan ovat koko metsästyskauden hyödyntäminen: erityisesti metsästyksen tehokas aloittaminen heti syyskuun alusta ja ruokinnan rajaaminen tarvittavaan houkutteluruokintaan.

 

Vuosina 2022-2023 voimassa olevat valkohäntäpeuratiheystavoitteet (pdf)

Luonnonvarakeskuksen arvioima valkohäntäpeuratiheys

Suomen hirvitalousalueet (pdf)