Siirry sisältöön

Vähäluminen talvi haittasi ilveksenpyyntiä Uudellamaalla

Helmikuun lopussa päättyneellä ilveksenmetsästyskaudella kaadettiin Uudellamaalla 32 ilvestä. Suomen riistakeskus myönsi Uudellemaalle poikkeusluvan 37 ilveksen kaatamiseksi. Poikkeuksellisen vähäluminen talvi vaikeutti ilvesjahtia.

Päättyneelle metsästyskaudelle myönnettiin Uudellemaalle 37 % edellisvuotta enemmän poikkeuslupia ilvesten metsästämiseen. Kasvaneen lupamäärän taustalla on ilveskannan kasvu sekä ja maa- ja metsätalousministeriön kiintiöasetus, joka säätelee koko maahan myönnettävien ilveslupien enimmäismäärää. Koko poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen asetettu ilveslupien enimmäismäärä kasvoi edellisvuodesta 37 %. Poikkeuslupamäärän kasvattamisen tavoitteena oli pysäyttää jo vuosia jatkunut ilveskannan kasvu.

Poikkeuksellisen vähäluminen talvi vaikeutti ilvesjahtia, joka toteutetaan yleensä etsimällä ja motittamalla sopivia ilvesyksilöitä lumijälkien perusteella. Uudellemaalle myönnetyistä ilvesluvista käytettiin 86 %. Hyvin lyhyeen lumipeitteiseen aikaan suhteutettuna lupien käyttöaste oli korkea, joka kertoo osaltaan maakunnassa elävän ilveskannan runsaudesta. Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio Uudenmaan ilveskannasta kasvoi edellisvuodesta.

Poikkeusluvilla sallittavalla ilveksenmetsästyksellä on tärkeä rooli ilveksen kannanhoidossa. Metsästys lisää ilvesten sosiaalista hyväksyntää lisäten niiden ihmisarkuutta, pienentäen riistataloudelle aiheutuvia haittoja ja vähentäen ilveksiä kannan tihentymäalueilla. Uudellamaalla havaitaan runsaasti ihmisasutuksen läheisyydessä liikkuvia ilveksiä. Ilveksen metsästystä pyritään kohdistamaan asutuksen läheisyydessä liikkuviin tai muutoin ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

Tiheä ilveskanta heikentää riistatalouden edellytyksiä etenkin saalistamalla pieniä hirvieläimiä. Erityisesti metsäkauriin metsästysverotuskestävyys on romahtanut koko Uudellamaalla ilvesten runsastumisen myötä. Myös valkohäntäpeuran metsästys on jouduttu paikoin jopa lopettamaan. Hyvinkäällä elävä kuusipeurapopulaatio ei ole kestänyt metsästystä enää vuosiin.

Ilveksen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa.

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi