Siirry sisältöön

Uusi vieraspeto.fi-sivusto jakaa tietoa minkin ja supikoiran pyynnistä

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavien minkkien ja supikoirien pyynti on tärkeää Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. SOTKA-vieraspetohankkeen julkaisema sivusto antaa ohjeita, miten jokainen voi toimia ongelman ratkaisemiseksi sekä tarjoaa pienpetopyytäjille eväitä monipuoliseen pyyntiin.

Uudella vieraspeto.fi-verkkosivustolla kerrotaan vieraspetojen, minkin ja supikoiran elintavoista ja haitallisuudesta sekä esitellään niiden erilaisia pyyntitapoja.

-Haitallisten vieraspetojen pyytäminen on konkreettista luonnonhoitotyötä, johon ei vaadita metsästyskorttia. Tietoa pyynnistä on ollut tähän mennessä hajallaan, joten halusimme koota asiapohjaista tietoa yhden sivuston alle, sivustoa rakentamassa ollut riistasuunnittelija Kari Karhula

Supikoiran ja minkin pyyntiin on useita tapoja loukuista koirilla tapahtuvaan pyyntiin.

-Eettisyys ja saaliin kunnioitus ovat pyyntitavasta riippumatta aina pyynnin perusta, Karhula jatkaa.

Petopyynnillä pesimärauhaa

Sivuston on perustanut Suomen riistakeskuksen koordinoima SOTKA-vieraspetohanke, jossa kehitetään tehokkaita keinoja poistaa vieraspetoja luonnosta. Vieraspedot ovat erityisen suuri uhka vesilinnuille, joiden kannat ovat monen lajin kohdalla taantuneet. Suomella on tärkeä rooli vesilintujen pesimäolosuhteiden turvaamisessa, sillä EU-tasolla olemme tärkein vesilintujen pesimäalue. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa pilotoidaan tehopyyntiryhmiä, jotka toimivat erilaisin toimintaperiaattein mantereella ja saaristossa erityisesti tärkeillä lintualueilla.

Yksi hankkeen viestinnällisistä tavoitteista on jakaa suurelle yleisölle tietoa vieraspetojen haitallisuudesta ja kannustaa yhä useampaa niiden pyyntiin. Vieraspeto.fi-sivuston ylläpito jatkuu vielä hankkeen päättymisen jälkeen tarjoten tietoa jokaiselle vieraspedoista kiinnostuneelle.

 

Lisätietoja:

Riistasuunnittelija Kari Karhula, 029 4312277, kari.karhula@riista.fi

Riistapäällikkö Mikko Toivola, 029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

www.vieraspeto.fi