Siirry sisältöön

Uusi opas vesilintujen iän ja sukupuolen määritykseen

Vesilintujen iän ja sukupuolen määritysopas auttaa metsästäjiä määrittämään saaliiksi saaduista vesilinnuista iän ja sukupuolen. Lisäksi opas tarjoaa hyödyllistä tietoa lintujen rengastajille sekä kaikille vesilinnuista kiinnostuneille. Iän- ja sukupuolen määritys perustuu pääosin siivistä löytyviin tuntomerkkeihin, jotka on havainnollistettu lukuisin valokuvin. Oppaassa on tietoa myös muista määrittämisen tuntomerkeistä.

Suomen riistakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kääntämä ja laajentama opas perustuu Ranskan riistahallinnon julkaisemaan ’Critères de détermination du sexe et de l’âge des canards’ oppaaseen. Oppaassa käsitellään 23 Euroopassa tavattavaa lajia, joissa on Suomessa metsästettäviä ja osa rauhoitettuja.  Alkuperäisen julkaisun kymmenen sorsalajin lisäksi suomenkieliseen käännökseen on lisätty lajiesittelyt kolmelletoista sukeltajasorsa- ja hanhilajille.

Opas on suunnattu metsästäjille vesilintusaaliin tarkempaan määrittämiseen, joten se keskittyy syksyisiin ja talvisiin lintuihin.

– Koska vesilintujen ikää on usein mahdotonta määrittää kaukaa tarkastelemalla, suurin osa kirjassa esitellyistä tuntomerkeistä on sellaisia, joita voi hyödyntää vasta, kun lintua päästään tarkastelemaan kädessä, Antti Piironen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Saaliiksi saadun yksilön iän ja sukupuolen tunteminen on tärkeää riistatietoa. Saaliin ikä- ja sukupuolijakauman avulla voidaan arvioida esimerkiksi lintukantojen tuottoa ja metsästyksen kohdistumista eri sukupuoliin ja ikäluokkiin. Tietoa voidaan käyttää vesilintukantojen hoitoon liittyvässä päätöksenteossa sekä riistahallinnossa että metsästysseuroissa.

– Nykyistä parempi saalistieto on tällä hetkellä esimerkiksi metsähanhen kansainvälisen kannanhoidon tärkeimpiä tietotarpeita, riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Paremmasta tiedosta hyötyvät ennen kaikkea metsästäjät. Kun tietoa saaliista ja metsästettävän lajin kannasta on riittävästi, voidaan välttää turhia rajoituksia, joita muuten jouduttaisiin varovaisuusperiaatteen vuoksi tekemään.

– Esimerkiksi tundrametsähanhen metsästysaluetta on nyt esitetty laajennettavaksi. Esitetyn laajennuksen taustalla on tärkeänä osana metsähanhisaaliin alalajijakaumasta tuotettu laadukas tieto, jonka keräämisessä metsästäjät ovat olleet keskeisessä roolissa, Nurmi jatkaa.

Suomen riistakeskus pyrkii yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa kehittämään vesilintujen kannanseurantaa. Tavoitteena on muun muassa lisätä laskentapisteiden määrää ja kattavuutta.

Oppaaseen voi tutustua sähköisesti täällä

Painetun oppaan voi ostaa kauppa.riista.fi

Lisätietoja

Nurmi, Jarkko

  • Riistatalouspäällikkö
  • 029 431 2105
  • jarkko.nurmi@riista.fi

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi