Siirry sisältöön

Uudellamaalla myönnetty poikkeuslupa yhden suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla Raaseporin ja Salon kunnissa sijaitsevalle susireviirille.

Alueelle haettiin poikkeuslupaa kahden suden pyyntiin. Poikkeuslupa on myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, eli kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt. Sudet ovat vierailleet alueella aiempaa runsaammin pihapiireissä sekä aiheuttavat merkittävää haittaa tuotantoeläintenpidolle ja koiraharrastukselle. Susireviiriyhteistyöryhmän jäsenistä valtaosa pitää pyyntiä tarpeellisena, vaikka yhteistä näkemystä asiasta ei ole.

Poikkeuslupa-aika alkaa 30. tammikuuta, ja lupa on voimassa 19. helmikuuta saakka. Pyynti tulee kohdistaa pihassa, koiratarhalla tai tuotantoeläinten pitopaikalla käyneeseen yksilöön. Alfayksilön pyyntiä tulee välttää ja pyynnin suositellaan kohdistuvan nuoreen haittaa tuottavaan yksilöön. Metsästys on johdettua, ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää.

Poikkeuslupapäätökset perustuvat riistavahinkorekisteriin ja Tassu-järjestelmään kirjattuihin susihavaintoihin sekä muihin asiassa saatuihin selvityksiin. Päätökset ovat julkisia, ja ne on lähetetty sähköisesti tiedoksi asianosaisille sidostahoille. Päätökset ovat luettavissa kolmen päivän kuluttua päätöshetkestä julkiselta suurpetopoikkeusluvat.riista.fi -sivustolta.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi joulukuussa Suomessa olevan 32–38 susilaumaa.  Kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen maaliskuussa 2016 heidän arvionsa oli 37–39 laumaa ja yksilömääräarvio 200–235 sutta. Tammikuussa 2015 laumoja arvioitiin olevan 35 ja susia 220–245 yksilöä.

Toinen suden poikkeuslupahakemus, jossa haetaan poikkeuslupaa kahden suden pyytämiseen Raaseporin eteläosissa ja läntisessä Inkoossa on edelleen käsittelyssä. Aiemmin esitetty käsittelyaika-arvio 2–3 viikkoa tulee täyteen tällä viikolla.

Lisätiedot:

Visa Eronen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Uusimaa

0294312331, visa.eronen@riista.fi