Siirry sisältöön

Ulkomaalaisen metsästysvieraan metsästyskortti ajoissa kuntoon

Jos sinulle on tulossa ulkomaisia metsästysvieraita, ole metsästyskorttiasioissa ajoissa yhteydessä alueesi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kanssa. Mahdollisissa aselupa-asioissa tulee vastaavasti hyvissä ajoin asioida poliisissa. Asiakkaan tulee tarvittaessa hankkia itse käännökset metsästysasiakirjoista ja selvityksistä.

Ulkomaalainen metsästäjä tarvitsee Suomessa:

  1. suomalaisen metsästyskortin
  2. metsästysluvan alueelle, jolla aikoo metsästää
  3. suomalaisen ampumakoetodistuksen (todistus ampumakokeen vastavuoroisesta tunnustamisesta), jos aiottu riista todistuksen vaatii
  4. luvan tuoda aseen ja/tai koiran maahan

Metsästyskortti ja metsästysoikeus

Suomalainen metsästyskortti voidaan myöntää ulkomaalaiselle metsästäjälle metsästysvuodeksi kerrallaan. Saadakseen suomalaisen metsästyskortin ulkomaalaisen metsästäjän tulee esittää kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan. Muutoin ulkomaalaisenkin metsästäjän on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto. Metsästyskortti tai todistus tulee esittää paperisena tai skannattuna jäljennöksenä tarvittavine käännöksineen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tilaa jahtivieraalle metsästyskortin metsästäjärekisterin asiointipalvelun kautta. Kortti lähetetään rekisteristä hakijan ilmoittamaan osoitteeseen/sähköpostiosoitteeseen ainoastaan toiminnanohjaajan tekemän tilauksen perusteella.

Ulkomaalaisellakin metsästäjällä tulee olla metsästysoikeus alueelle, jolla aikoo metsästää. Metsästyslupia myyvät tai antavat metsästysoikeuden haltijat, kuten metsästysseurat tai maanomistajat ja valtion maille Metsähallitus.

 

Todistus ampumakokeesta – ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen

Ampumakoe tarvitaan metsästettäessä kiväärillä kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa. Sama koskee, kun metsästetään metsästysjousella metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa.

Riistanhoitoyhdistys antaa vastaavuustodistuksen toisessa maassa suoritetun voimassa olevan ampumakokeen tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Selvityksessä on käytävä ilmi, että vieraalla on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Metsästysjousen osalta toimitaan samoin.

Riistanhoitoyhdistyksen antama vastaavuustodistus (20 €) on pakollinen ja sen kirjoitetaan loppuvaksi ulkomaalaisen ampumakoetodistuksen tai vastaavan oikeuden päättymiseen, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi. Ampumakoetodistuksen voi hankkia samalla kun vieraalle hankitaan suomalainen metsästyskortti.

Jos metsästäjällä ei ole ampumakoetodistusta tai hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on ammuttava suomalainen ampumakoe voimassa olevien säännösten mukaisesti. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin. Hyväksytystä kokeesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Ampujalla on oltava aselupa kokeessa käyttämäänsä aseeseen.

Suomalaiseen hirvenmetsästykseen osallistuville käynti ampumaradalla, aseiden kohdistaminen ja suomalaiseen hirvikuvioon harjoittelu on muutenkin hyödyllistä valmistautumista varsinaiseen metsästykseen.

 

Koirien ja aseiden tuonti Suomeen luvanvaraista

Ulkomaalainen metsästäjä voi tuoda mukanaan metsästyskoiran ja ampuma-aseet sekä patruunat. Maahantuonnin vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta koira ja ase tuodaan.

Pohjoismaisten aselupien ja EU:n ampuma-asepassin haltija voi tuoda aseen mukanaan, mutta hänellä pitää olla maahan tullessaan lisäksi metsästyksen järjestäjän kirjallinen kutsu. Aselupa-asioissa, kuten maahantuontilupaa vieraan aseelle tai rinnakkaislupaa vieraalle hankittaessa, kannattaa asioida hyvissä ajoin poliisin kanssa.

 

Lisätiedot:

Suomen riistakeskuksen asiakaspalvelu, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot

Eläimen maahantuonnin ehdot (ruokavirasto.fi)

Ampuma-aseiden maahantuonti ja luvat (poliisi.fi)

Seuraavat metsästäjätutkinto- ja ampumakoetilaisuudet

Suomi riistamaana -esite (suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä)

 

Lisätietoja

Laukkanen, Paula

  • Riistasuunnittelija
  • Riistanhoitoyhdistykset
  • 029 431 2127
  • paula.laukkanen@riista.fi