Siirry sisältöön

Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta luonnonsuojeluyhdistyksen valitukset suden kaatoluvista

Hallinto-oikeuden mukaan Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry:llä ei ole poikkeuslupa-asioihin sellaista alueellista tai paikallista yhteyttä, jonka perusteella sillä olisi metsästyslain 90 §:n mukainen valitusoikeus riistakeskuksen päätöksistä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen toimialue käsittää entisten Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Oulun ja Itä-Suomen läänien alueen eli Lappia ja Ahvenanmaata lukuunottamatta koko Suomen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei sille, että lupa-alueet kuuluvat yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toimialueeseen voida antaa ratkaisevaa merkitystä valitusoikeutta arvioitaessa. Myönnetyt poikkeusluvat eivät kohdistu yhdistyksen kotipaikkakunnalla taikka sen lähialueilla elävään susilaumaan. Yhdistyksen kotipaikan Mänttä-Vilppulan etäisyys lupa-alueista on linnuntietä yli 100 kilometriä, eikä yhdistyksellä ole edes väitetty olevan paikallista tai alueellista toimintaa lupa-alueilla, Satakunnassa eikä Varsinais-Suomessa. Yhdistyksellä ei ole katsottava olevan toiseen valituksenalaiseen poikkeuslupa-asiaan alueellista tai paikallista yhteyttä myöskään pelkästään sillä perusteella, että lupa-alue vähäiseltä osin ulottuu Pirkanmaan maakuntaan, jossa myös yhdistyksen kotipaikka sijaitsee.

Suomen riistakeskus, Satakunta oli päätöksellään myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi Köyliön, Huittisten, Loimaan ja Punkalaitumen kunnissa sijaitsevalla rajatulla poikkeuslupa-alueella ajalla 23.2.–15.3.2015. Lupa-alue sijoittuu valtaosaltaan Satakunnan maakuntaan. Loimaan kaupunkiin kuuluvan alueen osalta lupa-alue sijoittuu Varsinais-Suomen maakuntaan, minkä lisäksi lupa-alue ulottuu vähäisen Punkalaitumen kuntaan kuuluvan alueen osalta myös Pirkanmaan maakuntaan. Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi on päätöksellään 23.1.2015 myöntänyt poikkeusluvan kolmen suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi ajalla 24.2.–16.3.2015 Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitsevilla kahdella rajatulla lupa-alueella, jotka sijaitsevat Mynämäen, Nousiaisten, Pöytyän ja Oripään kunnissa.

Hallinto-oikeus oli 18.2.2015 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry:n hakemuksesta kieltänyt riistakeskusten päätösten täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätökset 15/0465/3 ja 15/0466/3 oheisena liitteenä.

Päätös 1

Päätös 2

Alkuperäinen tiedote Turun hallinto-oikeuden verkkosivuilla.