Siirry sisältöön

Toinen poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Pohjanmaalle

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Haapaveden ja Kärsämäen kuntien raja-alueelle. Riistakeskus myönsi edellisen poikkeusluvan Sieviin ja Kalajoelle syyskuun alussa. Tällä luvalla ei ole saatu saalista. Kyseinen lupa on vielä voimassa kaksi viikkoa.

Haapaveden Suotuperällä ja Kärsämäellä sudet ovat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa karjankasvatukselle tappamalla lyhyen ajan kuluessa kolmesti lampaita ja nautoja. Viimeisin lampaiden tappo sattui 8.9.2015 vastaisena yönä, jolloin susi tappoi 5 lammasta Kärsämäellä. Lisäksi sudet ovat liikkuneet toistuvasti asutuksen läheisyydessä.

Susien aiheuttamat kotieläinvahingot on tehty asutuksen välittömässä läheisyydessä. Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle vahinkojen kohteena olleille tiloille ja niiden välittömään lähiympäristöön, jotta voidaan varmistua pyynnin kohdentumisesta vahinkoja aiheuttaneeseen susiyksilöön. Poikkeuslupa ei mahdollista pyyntiä laajemmalla alueella.

Poikkeusluvan avulla pyritään estämään välittömiä lisävahinkoja. Lisäksi vahinkoja pyritään jatkossa estämään mm. suurpetoaidoilla. Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset. Poikkeuslupa on voimassa 21 vuorokautta.

Lisätietoja

Hepo-oja, Harri

  • Riistapäällikkö, Oulu (Toimivapaalla)
  • Metsälainsäädäntö ja metsäriistan elinympäristöt
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi