Siirry sisältöön

Syksyn hirvilupapäätökset liikkeelle Etelä-Savossa

Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon toimialueelle myönnettiin 2 922 hirven pyyntilupaa ja 897 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirven pyyntilupien määrä väheni sadalla ja valkohäntäpeuran vajaalla viidelläkymmenellä edellisvuodesta.

Pääsääntöisesti hirvi- ja peuraluvat on Etelä-Savon alueella myönnetty haetusti. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Suositusten mukaisesti käytettynä pyyntiluvilla voidaan kaataa lähes 4 000 hirveä, joka on merkittävästi laskennallista tarvetta suurempi määrä. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita kohdennetaan luvansaajan harkinnan mukaan metsästyksen aikana havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

– Viime metsästyskaudella Etelä-Savon alueelta kaadettiin 2 953 hirveä ja 314 valkohäntäpeuraa. Kolmella hirvitalousalueella jäävä kanta oli tavoitteen mukainen ja näillä alueilla tavoitellaan tuottoa vastaava saalista. Eteläisimmällä hirvitalousalueella pyynnin tulisi vielä leikata kantaa, jotta sielläkin päästäisiin tiheystavoitteeseen riistapäällikkö Petri Vartiainen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Alueellinen riistaneuvosto asettaa sidosryhmiä kuultuaan tavoitteet hirvikannan hoidolle. Tulevana kautena Etelä-Savossa metsästyksen jälkeisen kannan keskimääräiseksi tasoksi tavoitellaan 2,5–3,0 hirveä 1 000 hehtaaria kohden. Seuraavan kerran kantatavoitteet asetetaan keväällä 2024. Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena on kannan hallittu leviäminen ja kasvu vahinkotilanne huomioiden.

– Valkohäntäpeura on pikkuhiljaa levinnyt koko toimialueelle ja pyyntiin lähdetään joillain alueella ensimmäistä kertaa. Peuraluvan saaneiden tulee pyynnissä kiinnittää erityinen huomio saaliin tasapainoiseen rakenteeseen eli riittävän suureen vasa- ja naarasosuuteen, Vartiainen sanoo.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 14. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen.

 

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi